ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
20
เมื่อวาน
30
เดือนนี้
411
เดือนก่อน
1,040
ปีนี้
8,733
ปีก่อน
14,528
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
17296 ครั้ง

การควบคุมภายใน

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน(2013-03-06) Download
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ(2013-03-06) Download
มาตรฐานการควบคุมภายใน (2013-03-01) Download
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน(2013-03-01) Download
แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน (2013-03-01) Download
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(2013-03-01) Download
รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน(2013-03-01) Download
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน(2013-03-01) Download
บทบาทของผู้บริหารระดับสูงต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน(2013-03-01) Download
คำถาม-คำตอบ แนวทาง: การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน(2013-03-01) Download
ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (2013-03-01) Download
ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน(2013-03-01) Download


ดาวน์โหลดเอกสารควบคุมภายใน

แบบ ปย. 2 (2012-12-12) Download
แบบ ปย. 1 (2012-12-12) Download
แบบ ปอ. 2 (2012-12-12) Download
แบบ ปอ. 3 (2012-12-12) Download
ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบ (2012-12-12) Download
แบบ ปส. (2012-12-12) Download
แบบ ปอ. 1 (2012-12-12) Download