ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
17
เมื่อวาน
25
เดือนนี้
827
เดือนก่อน
958
ปีนี้
10,107
ปีก่อน
14,528
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
19512 ครั้ง

การควบคุมภายใน

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
        (2013-03-06) Download
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
        (2013-03-06) Download
มาตรฐานการควบคุมภายใน
        (2013-03-01) Download
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
        (2013-03-01) Download
แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
        (2013-03-01) Download
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
        (2013-03-01) Download
รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน
        (2013-03-01) Download
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน
        (2013-03-01) Download
บทบาทของผู้บริหารระดับสูงต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
        (2013-03-01) Download
คำถาม-คำตอบ แนวทาง: การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
        (2013-03-01) Download
ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
        (2013-03-01) Download
ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
        (2013-03-01) Download