ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
18
เมื่อวาน
25
เดือนนี้
827
เดือนก่อน
958
ปีนี้
10,107
ปีก่อน
14,528
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
19515 ครั้ง

พรบ./ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
         (2019-08-07) Download
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
         (2019-07-05) Download
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
         (2019-07-05) Download
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
         (2019-07-05) Download
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561
         (2019-07-05) Download
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
         (2019-07-05) Download
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
         (2019-07-05) Download
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
         (2019-07-05) Download
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
         (2018-05-08) Download
ปฏิทิน


ธรรมะวันนี้

คำคม...คมความคิด

เรื่องที่น่าสนใจ

พรบ./ระเบียบ