ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
45
เมื่อวาน
44
เดือนนี้
772
เดือนก่อน
1,117
ปีนี้
5,595
ปีก่อน
9,385
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
22988 ครั้ง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

        เป็นแบบอย่างที่ดีในการตรวจสอบ อย่างสร้างสรรค์ และยึดมั่นในความสุจริต

 

พันธกิจ (Mision)

        ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค รวมทั้งส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นที่เป็นหน่วยดำเนินงานโครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ตามกระบวนการตรวจสอบ และมาตรฐานสากล โดยการสอบทาน วิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุน ให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

 

 

ปฏิทิน


ธรรมะวันนี้

คำคม...คมความคิด