- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net

"พระธาตุขามแก่น  เสียงแคนดอกคูน  ศูนย์รวมผ้าไหม  ร่วมใจผูกเสี่ยว  เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่  ไดโนเสาร์สิรินธรเน่  สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก"
นายมานิต วัฒนเสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประวัติผู้ว่าฯ
  ประชาสัมพันธ์
{{10000217*9999503}}
1

CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%
1

acux4838%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4838
1

more...
  หนังสือเวียน ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ผังวิทยุ รายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2552
ขอเชิญร่วมเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพฯ
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา
ผังวิทยุ รายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ธันวาคม 2551
อ่านสาระข่าวสารทั้งหมด more...

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515