- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีตักบาตรเทโว
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายปานชัย บวรรัตนปราณ) พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (นางแสงจันทร์ บวรรัตนปราณ) เป็นประธานงานประเพณีตักบาตรเทโว เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท พระสงฆ์กว่า 300 รูปรับบิณฑบาตจากยอดเขาภูพาน ตามขั้นบันไดนาค 1,049 ขั้น ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น
ประเพณีตักบาตรเทโว [ 30 ตุลาคม 2550 ]
โครงการอบรมพัฒนาจิต [ 29 ตุลาคม 2550 ]
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายฯ [ 26 ตุลาคม 2550 ]
แถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ [ 25 ตุลาคม 2550 ]
วันปิยมหาราช ประจำปี 2550 [ 24 ตุลาคม 2550 ]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาตรวจเยี่ยมโครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข [ 22 ตุลาคม 2550 ]
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย [ 16 ตุลาคม 2550 ]
พิธีลงนามถวายพระพร [ 15 ตุลาคม 2550 ]
มท.1 มอบนโยบายฯ [ 10 ตุลาคม 2550 ]
มอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน [ 09 ตุลาคม 2550 ]
หน้าแสดงผล : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515