- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
  ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายปานชัย บวรรัตนปราณ) เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งน้ำกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย หมูที่ 1, 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังมีสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพเลื่อมใสที่สำคัญอีก คือ แม่น้ำพอง บริเวณวัดอุทุมพร อำเภอน้ำพอง, แม่น้ำชี บริเวณวัดท่าราชไชยศรี, แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหัน บริเวณวักป่าภูหันพรรพต อำเภอชนบท, บ่อน้ำทิพย์ บริเวณถ้ำผาวงเดือน อำเภอภูผาม่าน หลังจากเสร็จพิธีฯ ทั้ง 5 แห่ง ได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตักไว้แล้วไปประดิษฐานที่วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เพื่อรอพิธีกรรมต่อไป
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 5 [ 21 พฤศจิกายน 2550 ]
To Be Number One [ 20 พฤศจิกายน 2550 ]
วันรวมน้ำใจให้กาชาด จ.ขอนแก่น [ 16 พฤศจิกายน 2550 ]
คอมมาร์ตขอนแก่น 2007 [ 08 พฤศจิกายน 2550 ]
คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา [ 07 พฤศจิกายน 2550 ]
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น [ 05 พฤศจิกายน 2550 ]
งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น [ 01 พฤศจิกายน 2550 ]
ประเพณีตักบาตรเทโว [ 30 ตุลาคม 2550 ]
โครงการอบรมพัฒนาจิต [ 29 ตุลาคม 2550 ]
แถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ [ 25 ตุลาคม 2550 ]
หน้าแสดงผล : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 [ 228 ] 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515