- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
ของฝากสินค้าพื้นเมือง
• สินค้าพื้นเมือง
 สินค้าพื้นเมือง  รายละเอียด
ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ที่ศูนย์ศิลปเพื่อการพัฒนาสตรีอีสาน เป็นศูนย์ที่รวบรวมชาวบ้านในเขต อ.เมือง อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง และ อ.ชุมแพ เพื่อผลิตผ้าฝ้ายทอมือโดยใช้สีธรรมชาติที่ได้จากเปลือกไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำสีย้อมผ้า และจากจุดนี้เองที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านเล็งเห็นถึงความสำคัญและอนุรักษ์ต้นไม้ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านนี้ไว้ตลอดไป มีหลายหมู่บ้านในหลายอำเภอที่ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ บ้านสุขสมบูรณ์ ใน อ.ชุมแพ บ้านหัวฝาน บ้านหนองย่างแลน บ้านหนองทุ่ง ใน อ.ภูเวียง บ้านโนนทอง บ้านฟาง ใน อ.หนองเรือ บ้านเหล่าเกวียนหัก ใน อ.เมือง และ บ้านตลาด บ้านหนองแขม ใน อ.ก้านเหลือง ผู้ที่สนใจจะไปเยี่ยมชม และศึกษากระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด สามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านได้ ช่วงต้นเดือนจะอยู่ในช่วงการย้อมสีผ้า ส่วนกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงของการทอ ชาวบ้านจะทำเช่นนี้ไปทุกเดือน
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ บ้านเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ชาวบ้านที่นี่แทบทุกครัวเรือน จะทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ และซิ่นไหมมัดหมี่ แต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากคือการทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตและการทอเช่นเดียวกับผ้าไหมมัดหมี่ ลวดลายผ้าดัดแปลงมาจากสภาพแวดล้อมที่พบเห็น ผ้าฝ้ายที่นี่นับได้ว่ามีคุณภาพดี สวยงาม และราคาย่อมเยา ผู้ที่ต้องการจะแวะซื้อผ้าพร้อมทั้งชมกรรมวิธีการผลิตสามารถมาที่บ้านเมืองเพียได้ ชาวบ้านจะทอขายเองตามบ้าน บ้านเมืองเพียจะอยู่ห่างจากบ้านไผ่ 3 กิโลเมตร
ผ้าไหมมัดหมี่ อ.ชนบท ผ้าไหมมัดหมี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอีสานที่มีวิธีการสร้างลายผ้าไหมด้วยวิธีโบราณสืบต่อกันมานาน โดยนำเส้นไหมมามัดแล้วย้อมสีต่างๆ ตามที่กำหนด และเมื่อนำเส้นไหมที่ย้อมสีแล้วไปทอก็จะได้ผ้าไหมที่มีลวดลายสีสันสวยงาม กรรมวิธีมัดและย้อมเส้นไหมนี้ชาวอีสานเรียกว่า “มัดหมี่” อำเภอชนบทเป็นอำเภอที่ทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นอุตสาหกรรมหลัก เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจะผ่านเลยไปเสียมิได้ มักจะแวะชมกรรมวิธีการผลิต ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนถึงนำรังไหมมาต้มเพื่อสาวเส้นไหมเล็กๆ สีทองออกมา มัดหมี่ย้อมลวดลายจนกระทั่งทอเป็นผืนผ้าสำเร็จ อำเภอชนบทห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 54 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพขอนแก่น-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่แล้วแยกขวาไปตามถนนสายบ้านไผ่-ชนบท อีกประมาณ 10 กิโลเมตร
• ร้านจำหน่ายของฝากและสินค้าพื้นเมือง
 ชื่อร้าน  รายละเอียด
กลุ่มแพรพรรณ (ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเพื่อพัฒนาสตรีอีสาน) 131-193 ถ. ชาตะผดุง โทร. 337216 (ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ)
กุนเชียงนายบู๊ 198-200 ถ. ร่วมจิต โทร. 223009 (กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง)
เจ๊รัช ถ. กลางเมือง โทร. 237787 (หมูยอ แหนม กุนเชียง หมูแผ่น)
เตียฮั่วหยู 584 ถ. ศรีจันทร์ อ. เมือง โทร. 224472 (ถั่วกระจก ขนมตุ๊บตั๊บ ถั่วตัด ฯลฯ)
มรดกไทย 87/26-27 ถ. อำมาตย์ โทร. 243827 (เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ทุกชนิด)
แม่หญิง 227/7 ถ. กลางเมือง โทร. 321427 (ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องเงิน)
รินไหมไทย 412 ถ. หน้าเมือง อ. เมือง โทร. 221042, 220705 (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย หมอนขิต ฯลฯ)
ลี้กั่งเซี้ยง ถ. กลางเมือง โทร. 323323 (หมูยอ, กุนเชียง)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ. มิตรภาพ ต. สำราญ โทร. 242047 โทรสาร 238318 (ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากชาวบ้าน เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน)
ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันธ์ ขอนแก่น 79/2-3 ถ. รื่นรมย์ โทร. 221548, 224080 โทรสาร 321776 (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน)
ศูนย์หัตถกรรม 4 ภาค 277 หมู่ 3 ถ. มิตรภาพ อ. เมือง โทร. 228147-9, 01-6701984 (สินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง, ผลิตและจำหน่ายสินค้าเซรามิค)
สืบสาน 227/71 หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ ทุ่งเศรษฐี ถ. ประชาสโมสร โทร. 337103 โทรสาร 241788 (ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ และ ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ)
ไสวรสทิพย์ 179/32 ถ. ประชาสโมสร โทร. 239733 (ไส้กรอก หมูยอ แจ่ว ฯลฯ)
แหนมลับแล 42 ถ. กลางเมือง โทร. 236537 (แหนม กุนเชียง หมูยอ เนื้อแผ่น)
เฮงง่วนเฮียง 54/1-2 ถ. กลางเมือง โทร. 239458, 236735 (หมูยอ กุนเชียง หมูแผ่น ฯลฯ)

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515