- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
• หมายเลขโทรศัพท์ทั่วไป
 สถานที่ทั่วไป  หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บาดเจ็บและป่วยฉุกเฉิน 1669
ศูนย์ดำรงธรรม 1567
ตำรวจท่องเที่ยว (043) 226195-6
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (043) 236808, 244700
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น (043) 236005-6
ไฟดับ 1129 , (043)338-083-4
ไฟไหม้ 199
เหตุด่วน.....เหตุร้าย 191
ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น (043) 322268-9
สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น (043) 242707, 243462, 242655
สถานกงศุลเวียดนาม (043) 242-190
สถานกงศุลลาว (043) 242-856-8
ตำรวจดับเพลิง (043) 221-184, 199
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง (043) 221-162,(043) 226-557, 191
สถานีปรับอากาศ (043) 239-910
สถานีขนส่ง (043) 237-472,(043) 237-300
สถานีรถไฟขอนแก่น (043) 221754, 221112
ท่าอากาศยานขอนแก่น (043) 246774
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (043) 202400
สนง.ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 (043) 244-497-9
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (043) 246-853,(043) 246-649 ,(043) 330-157
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น (043) 236-882

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515