- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
  หนังสือเวียน ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
  ผังวิทยุ รายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2552
ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเวลา "มหาดไทยชวนรู้" โดยออกอากาศสด จากกระทรวงมหาดไทย และเชื่อมโยงไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 12.05 -12.25 น. คลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 91.0 MHz (สวพ.91) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถ คลิก เพื่อดูผังรายการวิทยุประจำเดือนมกราคม 2552 ได้ที่นี่
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [ 29 ธันวาคม 2551 ]
ผังวิทยุ รายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2552 [ 26 ธันวาคม 2551 ]
ขอเชิญร่วมเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพฯ [ 18 ธันวาคม 2551 ]
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา [ 18 ธันวาคม 2551 ]
ผังวิทยุ รายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ธันวาคม 2551 [ 16 ธันวาคม 2551 ]
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณฯ ประจำปี 2551 [ 11 ธันวาคม 2551 ]
ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ [ 01 ธันวาคม 2551 ]
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ 2552 [ 29 พฤศจิกายน 2551 ]
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ. [ 28 พฤศจิกายน 2551 ]
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ [ 28 พฤศจิกายน 2551 ]
หน้าแสดงผล : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515