- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
ข่าวประกวดราคา ( เรียงตามวันที่ปัจจุบัน )

วันที่ประกาศ ข่าวประกวดราคา สรุปการประกวดราคา
30 ธันวาคม 2551 2008-12-30.doc
29 ธันวาคม 2551 2008-12-29.doc
26 ธันวาคม 2551 2008-12-26.doc
25 ธันวาคม 2551 2008-12-25.doc
22 ธันวาคม 2551 2008-12-22.doc
19 ธันวาคม 2551 2008-12-19.doc
18 ธันวาคม 2551 2008-12-18.doc
16 ธันวาคม 2551 2008-12-16.doc
01 ธันวาคม 2551 2008-12-01.doc
28 พฤศจิกายน 2551 2008-11-28.doc
27 พฤศจิกายน 2551 2008-11-27.doc
26 พฤศจิกายน 2551 2008-11-26.doc
25 พฤศจิกายน 2551 2008-11-25.doc
24 พฤศจิกายน 2551 2008-11-24.doc
21 พฤศจิกายน 2551 2008-11-21.doc
20 พฤศจิกายน 2551 2008-11-20.doc
19 พฤศจิกายน 2551 2008-11-19.doc
18 พฤศจิกายน 2551 2008-11-18.doc
17 พฤศจิกายน 2551 2008-11-17.doc
14 พฤศจิกายน 2551 2008-11-14.doc
13 พฤศจิกายน 2551 2008-11-13.doc
06 พฤศจิกายน 2551 2008-11-06.doc
05 พฤศจิกายน 2551 2008-11-05.doc
04 พฤศจิกายน 2551 2008-11-04.doc
03 พฤศจิกายน 2551 2008-11-03.doc
31 ตุลาคม 2551 2008-10-31.doc
30 ตุลาคม 2551 2008-10-30.doc
29 ตุลาคม 2551 2008-10-29.doc
28 ตุลาคม 2551 2008-10-28.doc
27 ตุลาคม 2551 2008-10-27.doc
24 ตุลาคม 2551 2008-10-24.doc
22 ตุลาคม 2551 2008-10-22.doc
21 ตุลาคม 2551 2008-10-21.doc
20 ตุลาคม 2551 2008-10-20.doc
17 ตุลาคม 2551 2008-10-17.doc
16 ตุลาคม 2551 2008-10-16.doc
15 ตุลาคม 2551 2008-10-15.doc
14 ตุลาคม 2551 2008-10-14.doc
13 ตุลาคม 2551 2008-10-13.doc
10 ตุลาคม 2551 2008-10-10.doc
09 ตุลาคม 2551 2008-10-09.doc
08 ตุลาคม 2551 2008-10-08.doc
07 ตุลาคม 2551 2008-10-07.doc
06 ตุลาคม 2551 2008-10-06.doc
03 ตุลาคม 2551 2008-10-03.doc
02 ตุลาคม 2551 2008-10-02.doc
01 ตุลาคม 2551 2008-10-01.doc
30 กันยายน 2551 2008-09-30.doc
29 กันยายน 2551 2008-09-29.doc
26 กันยายน 2551 2008-09-26.doc
25 กันยายน 2551 2008-09-25.doc
24 กันยายน 2551 2008-09-24.doc
23 กันยายน 2551 2008-09-23.doc
22 กันยายน 2551 2008-09-22.doc
19 กันยายน 2551 2008-09-19.doc
18 กันยายน 2551 2008-09-18.doc
17 กันยายน 2551 2008-09-17.doc
16 กันยายน 2551 2008-09-16.doc
12 กันยายน 2551 2008-09-12.doc
11 กันยายน 2551 2008-09-11.doc
10 กันยายน 2551 2008-09-10.doc
09 กันยายน 2551 2008-09-09.doc

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515