แผนที่เส้นทาง

Graphic Map

ระยะทางปั่นจักรยาน 29 กิโลเมตร

Graphic Map


Google Map

ระยะทางปั่นจักรยาน 29 กิโลเมตรผังแสดงจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

จุดที่ 1

ถนนสายขอนแก่น - กาฬสินธุ์

บริเวณถนนสายขอนแก่น - กาฬสินธุ์

จุดที่ 2

ถนนมิตรภาพ - ขอนแก่น - บ้านไผ่

บริเวณทางเข้าสถานีขนส่งแห่งที่ 3

จุดที่ 3

ถนนมิตรภาพ - ขอนแก่น - อุดรธานี

บริเวณก่อนถึงแยกเลี่ยงเมือง

จุดที่ 4

ถนนมะลิวัลย์ - ขอนแก่น - ชุมแพ

บริเวณถนนมะลิวัลย์ - ขอนแก่น - ชุมแพ

ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
Graphic Map
Graphic Map

ป้ายภาพพระราชทาน
Graphic Map

ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
Graphic Map

Graphic Map

ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางออกท่าอากาศยานขอนแก่น
Graphic Map

ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED
Graphic Map

เกี่ยวกับกิจกรรม

รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ถวายเป็นราชสดุดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ พระราชวังดุสิตพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 1) เฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ 2) รวมใจทดแทนบุญคุณพ่อ 3) เพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั่งชาติ 4) เพื่อสุขภาพกายและใจ ตลอดจนความสดชื่น แจ่มใส 5) เพื่อชมศิลปวัฒนธรรมของชาติ (โขน)

ปฏิทินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2558 - เวลา 09.00 – 16.00 น. รับลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 - เวลา 15.00 น. ปั่นทดสอบเส้นทาง ตามเส้นทางที่กำหนด โดยชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 - เวลา 15.00 น. ซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนด จุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 - เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
- เวลา 11.00 น. - 14.30 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
- เวลา 15.00 น. ปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนด จุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

เส้นทางจักรยาน

รายละเอียดเส้นทางสิริมงคล "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร ดังนี้ 1.Start / Finish ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 2. คริสตจักรขอนแก่น 3. ศาลหลักเมืองขอนแก่น 4. ประตูเมือง 5. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 6. สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น 7. วัดหนองแวง พระอารามหลวง 8. บึงแก่นนคร (จุดพักที่ 1) 9. องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 10. ศาลเจ้าปิงเถ่ากง-ม่า 11. ศาลเจ้าครูปู่เย็น 12. อนุสาวรีย์ พระนครศรีบริรัก 13. วัดศรีจันทร์ 14. โรงพยาบาลขอนแก่น 15. บึงทุ่งสร้าง (จุดพักที่ 2) 16. บ้านพักรับรองจอมพลสฤดิ์ ธนะรัชต์ 17. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 18. พิพิธภัณฑ์สถานขอนแก่น

การจัดกิจกรรมเสริม

๑. การจัดนิทรรศการเฉลิมเกียรติ ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ” และ “ธ ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558 ๒. ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดกิจกรรมเพิ่มเติม อาทิเช่น ๑) กิจกรรมการแสดงคลื่นนักปั่น (Wave) ๒) กิจกรรมมอบจักยานให้นักเรียนที่ยากจน โดยชมรมเครือข่ายจักรยาน จังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” เพื่อมอบจักรยานให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ได้ใช้จักรยานเป็นพาหนะ ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ ซึ่งกิจกรรมนี้จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเป็น กิจกรรมเสริมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ๓) กิจกรรมแจกกล้าต้นคูน จำนวน 4,500 ต้น โดยจะแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานในจังหวัด อนแก่น

ติดต่อเรา

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4333 1515

เว็บไซต์ www.khonkaen.go.th