หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

    
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 น. นายมานิต วัฒนเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปประชุมและมอบนโยบายแก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่อำเภอโนนศิลา และอำเภอแวงใหญ่ และเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำนาหนึ่งไร่ได้ข้าว 100 ถัง ที่บ้านโนนสวรรค์ ต.ดงบัง อ.แวงใหญ่
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2552


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2552 (26 ก.พ.52)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ นำนักศึกษา วปอ.และ ปรอ. ศึกษาดูงานที่ขอนแก่น (23 ก.พ.52)
• การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2553-2556 (20 ก.พ.52)
• ประชุมสรุปงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (19 ก.พ.52)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาหนองเรือ (13 ก.พ.52)
• การประชุม ก.บ.จ. ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2552  (13 ก.พ.52)
• ทูตออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ (06 ก.พ.52)
• จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดขอนแก่น (06 ก.พ.52)