หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2555

    
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2555 ก่อนเปิดการประชุม เป็นการแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 2 ราย ประเด็นการประชุมเพื่อทราบ เรื่องขอขอบคุณในการจัดงานการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน" ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดขอนแก่น เรื่องผลการดำเนินโครงการนำผู้เชี่ยวชาญชาวนิวซีแลนด์มาช่วยสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดขอนแก่น และเรื่อง หอการค้าจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมนาเรื่อง "ก้าวย่างของจีนในภูมิภาค : ประโยชน์และโอกาสต่อจังหวัดขอนแก่น" การเสนอต่อที่ประชุมโดยเอกสาร เรื่องสรุปการเกิดสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดขอนแก่น สถานการณ์คุณภาพน้ำและประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2555 และรายงานผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  สิงหาคม 2555


• พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2555 (27 ส.ค.55)
• โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2555 (27 ส.ค.55)
• รัฐบาลพบประชาชน 1 ปีที่ตั้งใจ เพื่ออนาคตไทยทุกคน (25 ส.ค.55)
• การสัมมนา เรื่อง ประชาคมอาเซียน (AEC) : ธุรกิจขอนแก่น ได้หรือเสีย? ควรปรับตัวอย่างไร? (23 ส.ค.55)
• โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจไทย-จีน (22 ส.ค.55)
• โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อบุคคลออทิสติก (17 ส.ค.55)
• การแถลงข่าว การแข่งขันกีฬา ปตท.สผ. แวงใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2555 (17 ส.ค.55)
• พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปี 2555 (17 ส.ค.55)
• โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่2/2555  (16 ส.ค.55)
• การประชุมถ่ายทอดความรู้ "การสืบสานแนวพระราชดำริ บวร"  (16 ส.ค.55)
• การเสวนา "ธุรกิจไทย...จะอยู่อย่างไรหลังเปิดเสรีอาเซียน" (16 ส.ค.55)
• การฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) รุ่นที่ 3/2555 (15 ส.ค.55)
• เวทีเสวนา "เกษตรพันธสัญญา" จังหวัดขอนแก่น  (15 ส.ค.55)
• คณะผู้เชี่ยวชาญจากนิวซีแลนด์ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่ออำลา (14 ส.ค.55)
• กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดขอนแก่น ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (14 ส.ค.55)
• พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว (14 ส.ค.55)
• พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 ส.ค.55)
• พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (12 ส.ค.55)
• พิธีเปิดงาน "ย่านการค้าผ้าไหมชนบทจังหวัดขอนแก่น ปี 2555" (09 ส.ค.55)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 14/2555 และการต้อนรับนักกีฬาหญิงเหรียญเงินโอลิมปิก 2012 (08 ส.ค.55)
• ประชุมวางแผนการต้อนรับนักกีฬายกน้ำหนักหญิงไทยเหรียญเงินโอลิมปิก ลอนดอนเกมส์ 2012 (06 ส.ค.55)