หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560 ในเขตจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ความเข้าใจแบบประเมิน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะต้องประเมินทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล และด้านติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งผลการประเมิน LPA นอกจากจะนำมาเพื่อวิเคราะห์วิจัยการทำงานของ อปท. แล้วคะแนนของการประเมินนี้สามารถนำไปประกอบเพื่อรับประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ของ อปท. ได้ หรือสำหรับประกอบการประเมินองค์กรเพื่อปรับปรุงระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ โดยผู้เข้าร่วมกับการสัมมนาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ อำเภอเวียงเก่า อำเภอน้ำพอง อำเภอภูผาม่าน และอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 494 คน ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2560


• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นพบปะนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 (30 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิด “OTOP CITY IN KHONKAEN” ครั้งที่ 17 (29 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงาน “Coffee and Bakery Fair 2017” (26 พ.ค.60)
• ประธานเปิดงาน “Act Out Loud สุดขอบฟ้า” (26 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงานโครงการ “น้ำใจไมตรีร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ”  (25 พ.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน (25 พ.ค.60)
• ร่วมการแข่งขันแบดมินตันเชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (24 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จังหวัดขอนแก่น (24 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการสัมมนาการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น (24 พ.ค.60)
• กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (24 พ.ค.60)
• กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (23 พ.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา (23 พ.ค.60)
• ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (23 พ.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นอำนวยความสะดวกผู้เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการสัมมนาและการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/แกนนำเกษตรกร (22 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการอบรมขยายผล “หมู่บ้านตามรอยพ่อ...สานต่อวิถีพอเพียง” ประจำปี 2560 (19 พ.ค.60)
• ประธานพิธีปลูกต้นไม้กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ. ศ. 2560 (18 พ.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียนโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา (18 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed day) และบริการงานเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560 (18 พ.ค.60)
• พิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการละสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)  (16 พ.ค.60)
• การประชุมคณะทำงานความปลอดภัยทางถนน และร่วมการถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 (จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ) (15 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ 2560 (15 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “วิเตอร์ อีสาน แบดมินตัน ออลสตาร์ ชาเลเนจ์ 2017” (13 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการแข่งขัน Singha Formula 1 Power Boat Thailand 2017 (13 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่าย “เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสานกลาง : Central E-San Organic and Natural Fair 2017” (11 พ.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นพบปะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น (11 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุขามแก่น เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 (10 พ.ค.60)
• ประธานพิธีมอบรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม “งานโครงการเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ลด ละ อบายมุข” เนื่องในวันวิสาขบูชา 2560 (10 พ.ค.60)
• กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2560 (10 พ.ค.60)
• ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 (09 พ.ค.60)
• พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 (09 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 (09 พ.ค.60)
• ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (08 พ.ค.60)
• ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในภูมิภาค ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (08 พ.ค.60)
• ประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 พ.ค.60)
• กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ “การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษตริย์” (08 พ.ค.60)
• ประธานวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์เกตุแก้วฟ้าจุฬามณี และเททองหล่อท่านปู่ท่านย่า (07 พ.ค.60)
• ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งานหมอลำคาร์นิวัล 2560 (07 พ.ค.60)
• การแข่งขันบาสเกตบอล คู่ วีไอพีไดโน่ “อบจ.ขอนแก่นคัพ” (05 พ.ค.60)
• ประธานประชุมโครงการพัฒนา และบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บทางถนนจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 (05 พ.ค.60)
• ประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองงานหมอลำคาร์นิวัล 2560 (05 พ.ค.60)
• ขอนแก่นออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (04 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ (04 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” (03 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดตลาดท่าพระ 100 ปี (03 พ.ค.60)
• ประธานการแถลงข่าวงานหมอลำคาร์นิวัล (MOR LAM CANIVA 2017) (02 พ.ค.60)
• ประธานประชุมพัฒนาศักยภาพชมรมในการเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE (02 พ.ค.60)
• ประธานเปิดสัมมนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Network) และการอบรมหลักสูตรตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (02 พ.ค.60)
• ประชุมกลุ่มย่อยการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (01 พ.ค.60)
• การแถลงข่าวไดโนเสาร์ออนทัวร์@สวนสัตว์ขอนแก่น “ผจญภัยในโลกแห่งไดโนเสาร์” (01 พ.ค.60)