หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเขียนพระราชทานฯ แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กษิษฐานนท์ เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมามอบให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียนน้ำพองภูริพัฒน์ อำเภอน้ำพอง 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง อำเภอน้ำพอง 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย 5) โรงเรียนบ้านทางขวาง หมู่ 1 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย 6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 723 คน ในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,509 คน ยังความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2560


• การแข่งขันบาสเกตบอล กระชับมิตร ระหว่างทีม VIP DINO กับทีมโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ (มอดินแดง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (29 มิ.ย.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) (29 มิ.ย.60)
• ประธานเปิดงาน “มหกรรมไดโน่อาหารเกษตรปลอดภัยสู่ไทยแลนด์ 4.0” (29 มิ.ย.60)
• กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 (28 มิ.ย.60)
• ร่วมประชุมพิจารณาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) (28 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (28 มิ.ย.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียนโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม อำเภอพระยืน (27 มิ.ย.60)
• ถวายเครื่องสังฆทานพระราชทานแด่พระมหาพรภิรมย์ จันทโสภโณ เจ้าอาวาสวัดสมศรี (27 มิ.ย.60)
• ถวายเครื่องสังฆทานพระราชทานแด่พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (27 มิ.ย.60)
• ต้อนรับคณะนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และขอโอวาทในโอกาสเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลีย (26 มิ.ย.60)
• กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น (26 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดมหกรรม “รวมพลังประชารัฐขอนแก่น ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” (26 มิ.ย.60)
• บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 มิ.ย.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นอำนวยความสะดวกผู้เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (26 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2560 (25 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานวิศวกรและพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  (24 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่สามเณร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (23 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับตำบล : DHB จังหวัดขอนแก่น (23 มิ.ย.60)
• ประธานเปิดงานตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน “ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้” (23 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิด “มหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง”  (23 มิ.ย.60)
• ประธานในพิธีเปิดงาน “เพชรสมุทรคีรี วิถีไทย ประชารัฐ” (22 มิ.ย.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียนโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา (22 มิ.ย.60)
• บรรยายพิเศษ เรื่อง เกษตรกรยุค Thailand 4.0 (22 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่สามเณร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22 มิ.ย.60)
• ประธานเปิดการอบรมการประหยัดพลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (22 มิ.ย.60)
• การตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (21 มิ.ย.60)
• รับฟังปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อน thailand 4.0” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  (21 มิ.ย.60)
• ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 มิ.ย.60)
• ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น  (19 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่สามเณร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (19 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มการผลิตและแปรรูปเห็ด รุ่นที่ 2 (19 มิ.ย.60)
• ประธานเปิดกิจกรรม “ออฟโรดแรลลี่ - มิตติ้ง การกุศลเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร” (17 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ไดโน ขอนแก่นแชมเปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 2  (17 มิ.ย.60)
• ประธานงาน “วันผู้บริจาคโลหิตขอนแก่น ประจำปี 2560” (17 มิ.ย.60)
• ขอนแก่นออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น (16 มิ.ย.60)
• ประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (15 มิ.ย.60)
• ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15 มิ.ย.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียนโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ไชย (15 มิ.ย.60)
• ประธานเปิดอบรมตามโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว จังหวัดขอนแก่น (14 มิ.ย.60)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเวทีเสวนาผลสำเร็จ และแนวทางจัดการขยะและของเสียอันตรายขอนแก่นโมเดล (13 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีประชุมเพลิง พระสมุห์สุรศักดิ์ สํงวโร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวล (07 มิ.ย.60)
• พิธีเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2560 (07 มิ.ย.60)
• ประธานเปิดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของบุคลากรในสถานศึกษา  (06 มิ.ย.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา อำเภอแวงน้อย (06 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีมอบต้นราชพฤกษ์ โครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน” และวันสิ่งแวดล้อมโลก (05 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 “คืนน้ำใสให้น้ำพอง”  (05 มิ.ย.60)
• ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน “มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีนครินทร์” ประจำปี 2560  (04 มิ.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. จังหวัดขอนแก่น (01 มิ.ย.60)
• ทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 จังหวัดขอนแก่น (01 มิ.ย.60)