หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ 31 กรกฎาคม 2560

    
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ (31 กรกฎาคมของทุกปี) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตและสมาคมผู้แทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และในปีนี้จังหวัดขอนแก่นได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต การสัมมนาวิชาการ และการจัดขบวนคาราวานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนจากบริเวณศาลากลางจังหวัดไปยังโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น เพื่อมอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2560


• พิธีรับมอบพระราชทานถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ (30 ก.ค.60)
• ประธานสัมผัสมือนักกีฬา การแข่งขันฟุตบอล “Thai League3” จังหวัดขอนแก่น (29 ก.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ปาฐกถาด้านการบริหารการศึกษา ให้แก่นักศึกษาทุกสาขา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (29 ก.ค.60)
• พิธีมอบถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (29 ก.ค.60)
• ประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.60)
• ประธานพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 (28 ก.ค.60)
• ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (28 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 (28 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดทำความสะอาดเมืองถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.60)
• มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่เด็กนักเรียนตาบอดที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุเซินกา (28 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดตัวโครงการ kick off โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (27 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (27 ก.ค.60)
• บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (27 ก.ค.60)
• พิธีมอบเสื้อคอโปโลสีดำพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น (26 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (26 ก.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (25 ก.ค.60)
• ประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (25 ก.ค.60)
• กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 (25 ก.ค.60)
• ร่วมเป็นเกียรติกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวรับขวัญนักศึกษาใหม่ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (24 ก.ค.60)
• พิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน (22 ก.ค.60)
• ร่วมพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น (21 ก.ค.60)
• กล่าวต้อนรับงานสัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 สู่ : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ”  (21 ก.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก จังหวัดขอนแก่น (20 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (19 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่การสหกรณ์ สู่ประชาชนผ่านการเทศน์สหกรณ์ (19 ก.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น บรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กลุ่มนักบริหารงานบุคคล (19 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการประชุมการดำเนินการแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” (18 ก.ค.60)
• ประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (18 ก.ค.60)
• ต้อนรับ พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ ปษ.ศปป.3 กอ.รมน. ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น (18 ก.ค.60)
• ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2560 (18 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงาน “ฮีตดอยอีสาน งานของดีหนองเรือ” ประจำปี 2560 (17 ก.ค.60)
• ประธานพิธีมอบเก้าอี้สุขา พาสุข เพื่อบริจาคให้ประชาชนที่มีปัญหาในด้านการขับถ่าย จังหวัดขอนแก่น (17 ก.ค.60)
• กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) (17 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการจัดงาน CD Day ขอนแก่น “รวมพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” ประจำปี 2560 (17 ก.ค.60)
• เฝ้ารับเสด็จองค์ประธานฯ งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE และรับประทานรางวัลฯ (15 ก.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (14 ก.ค.60)
• ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการแว่นตา เพื่อผู้ยากไร้และภิกษุสามเณร (13 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย (ผรส.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2  (13 ก.ค.60)
• ประธานถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดขอนแก่น (12 ก.ค.60)
• ประธานแถลงข่าวพิธีเปิดงาน International Yoga Festival Khonkaen 2017  (12 ก.ค.60)
• ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการแว่นตา เพื่อผู้ยากไร้และภิกษุสามเณร (12 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการ “การตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่ : โอกาสและความท้าทายในอาชีพ” (12 ก.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (11 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างเครือข่าย จัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบ จังหวัดขอนแก่น (11 ก.ค.60)
• ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 (09 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโดและฮับกิโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เทควันโด แก่นนครวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ ปี 2560” (09 ก.ค.60)
• ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันฟุตบอลและเป็นประธานงานสปอร์ตไนท์ “ฟุตบอลลีกอาวุโส อายุ 60 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย” (08 ก.ค.60)
• ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560  (08 ก.ค.60)
• ประธานพิธีปฏิญาณตน “คนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ทำดีสืบต่อตามรอยพ่อ ร.9 มุ่งเป้าสู่ถีพอเพียง” และการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 (08 ก.ค.60)
• ประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 (07 ก.ค.60)
• ตัวแทนเยาวชนชุมชนดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน เข้าขอพร ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ในการเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (07 ก.ค.60)
• ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 (07 ก.ค.60)
• ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดขอนแก่น (06 ก.ค.60)
• ประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (06 ก.ค.60)
• กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โครงการประชุมนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (06 ก.ค.60)
• ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษา (05 ก.ค.60)
• ประธานพิธีมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (05 ก.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (04 ก.ค.60)
• ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษา (04 ก.ค.60)
• ประธานพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (04 ก.ค.60)
• ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดและถวายสักการะการประชุมสัมมนาทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา (03 ก.ค.60)