หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนซำสูงวิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบปะและให้โอวาทแก่ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนซำสูงวิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยชี้แจงทำความเข้าใจในการรักษาสถาบันครอบครัว สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ให้เยาวชนมีวินัย เติบโตเป็นคนมีคุณภาพ มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ และมีหลักธรรม คือ มีความรอบรู้ การบริหารคน การบริหารอย่างมืออาชีพ การบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ และการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรัก และหวงแหนบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง พร้อมที่จะช่วยกันสอดส่องดูแล ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยให้ทุกคนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน ให้ขอนแก่น เป็น “ขอนแก่นมหานคร” และให้เน้นย้ำว่าพ่อเมืองขอนแก่นรู้เรื่องอะไรประชาชนต้องรู้ด้วย โดยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ผ่านตัวมาสคอต DINO ซึ่งมีคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 488 คน เข้าร่วมรับฟังการมอบโอวาทในครั้งนี้
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  สิงหาคม 2560


• ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และกล่าวแสดงความยินดี (30 ส.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เหงียน หาย บั่ง (H.E.Hguyen hai Bang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย (30 ส.ค.60)
• ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น และพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในวันพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (30 ส.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ส่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และภริยา พร้อมคณะ (30 ส.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ส่ง พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา พร้อมคณะ  (30 ส.ค.60)
• ต้อนรับ พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา พร้อมคณะ  (29 ส.ค.60)
• ร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ การประชุม HLC ไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 5 (29 ส.ค.60)
• ต้อนรับ พล.อ. อาวุโส Min Aung Hlaing (มิ้น อ่อง ไหล่) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และภริยา พร้อมคณะ (28 ส.ค.60)
• ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (28 ส.ค.60)
• ประธานเปิดกิจกรรม Smart Day Smart City (26 ส.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการฝ่ายปกครองและบรรยายพิเศษ (26 ส.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากไหม และผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการยกระดับไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากล ประจำปี 2560 (25 ส.ค.60)
• ต้อนรับนางแก้วสายใจ ไชยะสอน ภริยาอดีตประธานสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (24 ส.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น (24 ส.ค.60)
• ประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) และผ่านระบบ Dopa Channel (24 ส.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ระบบดิจิตอลจังหวัดขอนแก่น (KDIC) และแถลงข่าวสื่อมวลชน (23 ส.ค.60)
• รับมอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (23 ส.ค.60)
• ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา (22 ส.ค.60)
• พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ (22 ส.ค.60)
• ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรับมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและเยียมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  (21 ส.ค.60)
• ประธานฝ่ายฆราวาส และอ่านสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะที่่ “พระมงคลปริยัติธาดา” (20 ส.ค.60)
• ประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560 (18 ส.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับโล่เกียรติยศผู้นำดีเด่นแห่งชุมชน ประจำปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ (16 ส.ค.60)
• เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน และรับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560  (14 ส.ค.60)
• ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (12 ส.ค.60)
• ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (12 ส.ค.60)
• ประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85  (12 ส.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ (12 ส.ค.60)
• ประธานร่วมพิธีปล่อยขบวนรถเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยองค์กรเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (11 ส.ค.60)
• ประธานร่วมพิธีเปิดศูนย์อบรมช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น (10 ส.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น บรรยายพิเศษ “ประเทศเขตลุ่มน้ำโขงกับการพัฒยนาด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม” (10 ส.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงาน “สานต่อความดีที่พ่อทำ นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (09 ส.ค.60)
• ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (09 ส.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (07 ส.ค.60)
• ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (07 ส.ค.60)
• ประธานพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (06 ส.ค.60)
• ประธานพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรฯในพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านไผ่ มัญจาคีรี และชนบท จังหวัดขอนแก่น (04 ส.ค.60)
• อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (04 ส.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น และมอบเกียรติบัตร เข็มวิทยฐานะ (04 ส.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 และปาฐกถาพิเศษ “การบริหารจัดการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0” (04 ส.ค.60)
• ประธานร่วมพิธีปล่อยขบวนรถเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร (04 ส.ค.60)
• ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดขอนแก่น (03 ส.ค.60)
• ประธานการจัดกิจกรรมตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 (03 ส.ค.60)
• อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (03 ส.ค.60)
• อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (02 ส.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงาน “สุดยอดของดีเมืองจันท์ สีสันตะวันออก” ปี 2560 (01 ส.ค.60)
• อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (01 ส.ค.60)
• ประธานปล่อยคาราวานรถสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยพี่น้องชาวสกลนคร  (01 ส.ค.60)