หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ขอนแก่นสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ พ.ศ. 2561

    
ขอนแก่นสวดมนต์ข้ามปี… ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมสวดมนต์ข้ามปีวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น และวัดอื่นๆ ทั้งหมด 26 อำเภอ โดยมีผู้มาร่วมสวดมนต์หลายแสนคน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ธันวาคม 2560


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกตรวจประเมินผลและตรวจเยี่ยมผู้โดยสารที่เดินทางมาขึ้นรถ ณ สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น  (30 ธ.ค.60)
• จังหวัดขอนแก่นสรุปอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561 ผ่าน 2 วัน เกิดอุบัติเหตุ 23 ครั้ง  (30 ธ.ค.60)
• พิธีเปิดการแข่งขันนกพิราบบินเร็วนานาชาติ ระยะทาง 430 กิโลเมตร (29 ธ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงานฉลองอุโบสถวัดโคกกรวด อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (29 ธ.ค.60)
• ธกส.มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับชาวนาทั้งจังหวัด กว่า 1,529 ล้านบาท (29 ธ.ค.60)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (29 ธ.ค.60)
• พิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น (29 ธ.ค.60)
• ผู้ว่าขอนแก่นมอบของขวัญปีใหม่ให้กำลังพล อส. ผู้ปิดทองหลังพระ (29 ธ.ค.60)
• พิธีเปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (28 ธ.ค.60)
• เหล่ากาชาดขอนแก่นมอบรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณสำหรับผู้ถูกรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2  (28 ธ.ค.60)
• ขอนแก่นเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วยประชาชนและศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2561 (28 ธ.ค.60)
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (28 ธ.ค.60)
• พิธีเปิดอาคารสถานีรถไฟเก่าเมืองพล (27 ธ.ค.60)
• ประชุมชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (27 ธ.ค.60)
• พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (27 ธ.ค.60)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนาวัฒนธรรม น้อมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดี (27 ธ.ค.60)
• พิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรใหม่ที่ปฏิบัติงาน GFMIS (26 ธ.ค.60)
• จังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (26 ธ.ค.60)
• จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และมอบนโยบายด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ (26 ธ.ค.60)
• พิธีเปิดงานส่งเสริมศีลธรรมในสถานศึกษา และการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น (26 ธ.ค.60)
• พิธีเปิดการประชุมสัมมนาการสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จังหวัดขอนแก่น (26 ธ.ค.60)
• ขอนแก่นเปิดสวนเรืองแสงบริเวณสวนสาธารณะประตู (25 ธ.ค.60)
• ขอนแก่นจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 (25 ธ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน (23 ธ.ค.60)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น (22 ธ.ค.60)
• พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธิอุทกพัฒน์) (21 ธ.ค.60)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (21 ธ.ค.60)
• ขอนแก่นเปิดตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. (21 ธ.ค.60)
• พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 ธ.ค.60)
• พิธีเปิดโครงการมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่อนาคต” ปี 2560 (20 ธ.ค.60)
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง (20 ธ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Industry) (19 ธ.ค.60)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ นายเหงียน ดิ่ง ต่วน และนางเล ถิ บิกห์ หงอก กงสุลเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น  (19 ธ.ค.60)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  (19 ธ.ค.60)
• ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงปู่บุญเพ็ง (18 ธ.ค.60)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560 (18 ธ.ค.60)
• จังหวัดขอนแก่นจัดงาน “รวมพล คนแพะและหนี้” (18 ธ.ค.60)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมวิ่งสมทบทุนกับตูนบอดี้สแลม (16 ธ.ค.60)
• ร่วมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่ทุ่งโป่ง (16 ธ.ค.60)
• พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 (15 ธ.ค.60)
• งานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 (14 ธ.ค.60)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำข้าราชการ ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม (13 ธ.ค.60)
• กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดขอนแก่น (13 ธ.ค.60)
• จังหวัดขอนแก่นเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด สาขาสะอาด ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (13 ธ.ค.60)