หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และอุปกรณ์การแพทย์

    
วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้มีจิตศรัทธาเป็นกุศลบริจาครถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 14,000,000บาท (สิบสี่ล้านบาท) ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการเจาะเก็บโลหิตบริจาคที่ได้มาตรฐานสากล และให้ได้โลหิตบริจาค ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้รักษาผู้ป่วย รวมทั้งผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการบำบัดรักษา ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจำนำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และอุปกรณ์การแพทย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อพี่น้องประชาชน ผู้บริจาคโลหิต และผู้ป่วยของจังหวัดขอนแก่นรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ให้สมกับความประสงค์และความตั้งใจของผู้บริจาคที่ต้องการ “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2561


• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ (29 ม.ค.61)
• ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 ครั้งที่ 15 (28 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดงานแสดงสินค้า Thailand Best Shopping Fair@khonkaen (27 ม.ค.61)
• ครบรอบ 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น (27 ม.ค.61)
• ไฟฟ้าลัดวงจรที่สนามบินขอนแก่น (27 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดขอนแก่น “สรุปถอดบทเรียนการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561” (24 ม.ค.61)
• พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 9 (24 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับมอบผ้าห่มกันหนาว “โครงการอบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” (24 ม.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (24 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทำบุญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (23 ม.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่” ประจำปี 2561 (23 ม.ค.61)
• พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ (23 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรแกนนำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561  (23 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีอัญเชิญประดิษฐานพระประธาน และทำบุญตักบาตร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น (19 ม.ค.61)
• มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดขอนแก่น (19 ม.ค.61)
• ขอนแก่นจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย (19 ม.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 (18 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา ก่อนเข้าแข่งขันกีฬา “ด่านขุนทดเกมส์” ณ จังหวัดนครนายก (18 ม.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องใน “วันกองทัพไทย” ประจำปี 2561 (18 ม.ค.61)
• ขอนแก่นจัดงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่” ประจำปี 2561 (18 ม.ค.61)
• พิธีเปิดโครงการ PEALED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย และชุมชนสำคัญ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (17 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดงาน “เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี ประจำปี 2561” (17 ม.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่น จัดงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2561  (17 ม.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่น มอบถุงพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี  (17 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำทีมบุกค้นเรือนจำขอนแก่น หาสิ่งผิดกฎหมายพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะนักโทษ ชาย-หญิง เพื่อหาสิ่งเสพติด (17 ม.ค.61)
• ขอนแก่นจัดงานวันครูครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 (16 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส (15 ม.ค.61)
• โรงเรียนนครขอนแก่นจัดงานบุญเดือนยี่ บุญคูณลาน ประจำปี 2561 ตามประเพณีฮีตสอง คองสิบสี่ ของคนอีสาน (15 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว (13 ม.ค.61)
• บรรยากาศงานวันเด็ก ณ จังหวัดขอนแก่น (13 ม.ค.61)
• ขอนแก่นแถลงข่าวการจัดวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 (12 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดกิจกรรมจิตอาสาเด็ก (12 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดห้องทำงานให้เด็กๆ เข้าชมพร้อมให้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันเด็กแห่งชาติปี 2561 (12 ม.ค.61)
• สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (11 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ในโครงการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (11 ม.ค.61)
• ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น (11 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 14 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (10 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูผาม่าน (10 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูชุมแพ (10 ม.ค.61)
• งานฉลองครบรอบ 12 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (10 ม.ค.61)
• เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (09 ม.ค.61)
• ประธานพิธีเปิดสถานีวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเอ็ม.โคลส (ประเทศไทย) จำกัด (09 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (08 ม.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดแข่งขันเทนนิสสูงอายุ ขอนแก่น ซีเนีย โอเพ่น 2018 (06 ม.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน และหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่ อำเภอหนองนาคำ (05 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมเพื่อประชาคม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (04 ม.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่น สรุปอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561 ในช่วง 7 วันอันตราย (04 ม.ค.61)
•  จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ปีที่ 8 (04 ม.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่น สรุปอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561 ผ่าน 6 วัน เกิดอุบัติเหตุ 73 ครั้ง (03 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ส่งคนกลับหลังมาเยี่ยมบ้านปีใหม่ (02 ม.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบผ้าห่มกันหนาวปีใหม่ให้ผู้ต้องขัง (01 ม.ค.61)
• ขอนแก่นตักบาตรปีใหม่ 2561 (01 ม.ค.61)