หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

แถลงข่าวการจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ประจำปี 2561 (INNO TECH TGTK FAIR 2018 )

    
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ประจำปี 2561 (INNO TECH TGTK FAIR 2018 ) โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันในการผลิตทรัพยากรมนุษย์สู่สังคม และประกาศจุดยืนของมหาวิทยาลัยในการปฏิรูประบบการผลิต นักวิชาชีพและครูฝึกนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาการศึกษาไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย มีการแข่งขันทักษะมัธยมศึกษา นิทรรศการเปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิทรรศการหนังสือ ประจำปี 2561 นิทรรศการ Young Smart Farmer พิธีเปิดป้ายศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลาดนัดแรงงาน นิทรรศการศึกษาต่อและการท่องเที่ยว รวมทั้ง พิธีสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่น ครบรอบ 54 ปี ก็ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นและภาคอีสานรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนักศึกษามาร่วมชมผลงานของลูกหลานท่านได้ที่น่าสนใจมีทั้งการจัดระบบจราจรรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูงรวมทั้งการวิจัยจัดสร้างล้อรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วย
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2561


• จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  (27 ก.พ.61)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 (27 ก.พ.61)
• สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 (24 ก.พ.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี (23 ก.พ.61)
• โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) (22 ก.พ.61)
• จังหวัดขอนแก่นเปิดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (21 ก.พ.61)
• จังหวัดขอนแก่นฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (20 ก.พ.61)
• จังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการรายงานสภาพอากาศและแจ้งเตือนสภาพอากาศ  (20 ก.พ.61)
• สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและสื่อภาคอีสานจัดงานเสวนาเรื่อง “รู้ทันสื่อโฆษณา” ภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนสังคม (20 ก.พ.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น (17 ก.พ.61)
• พิธีมอบทุนการศึกษาฟินิคซ์ฯ เพื่อชุมชน ครั้งที่ 18  (17 ก.พ.61)
• จังหวัดขอนแก่นสนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้าตรวจค้นเรือนจำพล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบายจังหวัด (17 ก.พ.61)
• พิธีเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยฯ (16 ก.พ.61)
• ประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (16 ก.พ.61)
• งาน OTOP ภูมิภาค 2561 จังหวัดขอนแก่น “ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียวโอทอปภูมิภาค” (16 ก.พ.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ และเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (15 ก.พ.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เตรียมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม “แก่งน้ำต้อน” อำเภอเมืองขอนแก่น (14 ก.พ.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดห้องรับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (14 ก.พ.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมงานตรุษจีนประจำปี พ.ศ 2561 (12 ก.พ.61)
• จังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (12 ก.พ.61)
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 3 เปิดสำนักงานใหม่หลังจากย้ายมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น (12 ก.พ.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิด The Pizza Company สาขาหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นในรูปแบบใหม่ DWS (08 ก.พ.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน (07 ก.พ.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) (06 ก.พ.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การดำเนินงานขยายผลชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” สู่ไทยนิยม (06 ก.พ.61)
• พิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎ์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น (05 ก.พ.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถีประชาธิปไตย ไทขอนแก่น (05 ก.พ.61)
• พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระโสภณวิสุทธิ (คุณหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก) (05 ก.พ.61)
• พิธีส่งมอบงานสมาคมศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น (03 ก.พ.61)
• “พ่อเมืองขอนแก่น” รุดตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว อำเภอน้ำพอง หวั่นหน้าแล้งชาวบ้านเดือดร้อน รีบตั้งแผนรองรับแก้ปัญหา เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้านได้ทันท่วงที (03 ก.พ.61)
• วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น (03 ก.พ.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมและมอบสิ่งของเพื่อผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและครอบครัว โครงการ “ค่ายโฮมฮัก โฮมใจ” ครั้งที่ 14 (02 ก.พ.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีบวงสรวงก่อนเริ่มการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปประธานในอุโบสถและวิหาร วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (02 ก.พ.61)