หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

    
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีพร้อมอ่านราชสดุดีถวาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน และร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้าราชการร่วมงานจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2330 ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เมื่อพระชนพรรษาได้ 26 พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ทรงพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และได้ใช้ชื่อวันงานใหม่ว่า "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" จนถึงปัจจุบัน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2561


• พิธีปิดการอบรม "Smart Change for SME 4.0" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) (28 มี.ค.61)
• งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12” (28 มี.ค.61)
• ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยมยั่งยืน (28 มี.ค.61)
• พิธีเปิดโครงการ "รวมพลคนกู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการจัดการสาธารณภัย ปี 2561" (28 มี.ค.61)
• งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 (27 มี.ค.61)
• เยี่ยม นายอภิศักดิ์ มะธิโตปะนำ ปลัดอำเภออุบลรัตน์ และนายคมกฤษ คิดทำ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภออุบลรัตน์ (27 มี.ค.61)
• พิธีเปิดโครงการรณรงค์สิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) ประจำปี 2561 (27 มี.ค.61)
• งานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย : สานเสวนาสร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม” (26 มี.ค.61)
• พิธีเปิดอบรม “ Smart Changes For SME 4.0” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธ์ุ) (26 มี.ค.61)
• ต้อนรับ Mr.Hu Jianhua รองผู้อำนวยการสถาบันการปกครองท้องถิ่น มณฑลกวงฉี สาธารณรัฐประชาชนจีน (26 มี.ค.61)
• ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับเด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น (26 มี.ค.61)
• การแถลงข่าวงานหมอลำคาร์นิวัล จังหวัดขอนแก่น (26 มี.ค.61)
• เทศบาลนครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มอบรถดับเพลิงให้กับเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (23 มี.ค.61)
• ขอนแก่นจัดงานสตรีสากล ฮักแพง แบ่งปัน สร้างสรรค์ สตรีศรีขอนแก่น 4.0 ตระหนักถึงความสำคัญสตรี ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ (23 มี.ค.61)
• วิทยาลัยสาธารณสุขขอนแก่น ปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น รุ่น 35 (23 มี.ค.61)
• ขอนแก่นจัดประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟรางเบา สายเหนือ - ใต้ ครั้งที่ 1/2561 (22 มี.ค.61)
• กงสุลใหญ่ฯจีนประจำจังหวัดขอนแก่นพร้อมสนับสนุนการสร้างน้ำพุดนตรีที่เมืองขอนแก่นหลังหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ (22 มี.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการที่อำเภอหนองเรือ (20 มี.ค.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นเปิดเปิดโรงคัดแยกผักปลอดสารพิษอำเภอหนองเรือ (20 มี.ค.61)
• เปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี 2561 (19 มี.ค.61)
• ติดตามดูสถานที่ในการก่อสร้างพระเมรุในพิธีเผาศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโท (19 มี.ค.61)
• พิธีปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (19 มี.ค.61)
• อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล (15 มี.ค.61)
• มะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ยอดจองข้ามปีจากต่างประเทศหลังเกษตรกรเริ่มผลิตเพื่อการส่งออก (15 มี.ค.61)
• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน (15 มี.ค.61)
• พิธีเปิดวิทยาลัยไทยไมส์เตอร์ (TMS) (14 มี.ค.61)
• ขอนแก่น จัดโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง (14 มี.ค.61)
• ประธานเปิดป้ายศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี( อพ.สธ ) (13 มี.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (13 มี.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย (13 มี.ค.61)
• เปิดงานนิทรรศการ 54 ปี INNO TECH TGTK FAIR 2018  (12 มี.ค.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่น นำคณะเยี่ยมชมงาน"อุ่นไอรัก" (04 มี.ค.61)
• พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อ พระเจ้าองค์แสน พระประธานอุโบสถ วัดสมศรี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (03 มี.ค.61)
• ขอนแก่นจัดกิจกรรมวันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 (02 มี.ค.61)
• เพื่อน้องสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น  (01 มี.ค.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นนำคณะทำพิธีต้อนรับรางวัลเสาอโศก (01 มี.ค.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นติดตามปัญหาภัยแล้งที่อำเภอบ้านฝาง (01 มี.ค.61)
• ขอนแก่นตักบาตรวันมาฆบูชา (01 มี.ค.61)