หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ขอนแก่น : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    
วันที่ 30 เม.ย.2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมบูทโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล อำเภอ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือทั้ง 20 จังหวัดและชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี ครูการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ ครู กศน.จาก ทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 3,000 คน มาร่วมประชุมและสร้างการรับรู้เพิ่มเติมรวมถึงการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืนผ่านทางหน้า Line , Facebook และเว็บไซต์ของหน่วยงาน อีกทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนทั้ง 5 โครงการของสำนักงาน กศน. ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประกอบด้วยโครงการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์ประชาธิปไตยและ โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลทั้งนี้จะมีศึกษา และทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ ตามกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2561


• ประธานเปิดงาน 10 th Anniversary KKUIC Gala Dinner 2018 (28 เม.ย.61)
• ประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล VIP ธรรมรักษ์ คัพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2561 (28 เม.ย.61)
• ประธานเปิดงานขอนแก่นบราห์มันโชว์ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28 เม.ย.61)
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ (28 เม.ย.61)
• ประธานเปิดการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และการบริหารงานของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ปีบริหาร 2561-2563 (28 เม.ย.61)
• ประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 36 ปี สมาคมเตี้ยเอี้ยขอนแก่น (28 เม.ย.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นเปิดเวทีนำเสนอผลงานระดับจังหวัดการพัฒนาสุขภาวะของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (27 เม.ย.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ภูมิโภคและประชาชนทั่วไป  (27 เม.ย.61)
• เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี (26 เม.ย.61)
• การประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (26 เม.ย.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย.61)
• ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดขอนแก่นทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (24 เม.ย.61)
• มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานมหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาการศึกษาชาติ (23 เม.ย.61)
• พิธีเปิดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (18 เม.ย.61)
• ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อหาแนวทางและวางแผนป้องกันน้ำท่วม (18 เม.ย.61)
• ประธานปิดศูนย์สรุปอุบัติเหตุสงกรานต์ขอนแก่น 2561 (18 เม.ย.61)
• การประชุมพิจารณากลั่นกรอง ผู้รับทุนพระราชทานในโครงการ ทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10 (18 เม.ย.61)
• ประชุมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศขอนแก่น (17 เม.ย.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นส่งคนกลับไปทำงาน (16 เม.ย.61)
• ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่...สุดยอดมหาสงกรานต์อีสานที่ถนนข้าวเหนียว (15 เม.ย.61)
• คนนับแสนร่วมเล่นสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวขอนแก่น (14 เม.ย.61)
• การแถลงข่าว และพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (09 เม.ย.61)
• พิธีเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (09 เม.ย.61)
• งานเทศกาลถนนดอกคูนประจำปี 2561 (08 เม.ย.61)
• ขอนแก่นสมโภชน์เจดีย์บูรพาจารย์วัดป่ารัตนมงคล (07 เม.ย.61)
• ขอนแก่นจัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06 เม.ย.61)
• ขอนแก่นต้อนรับนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2018 (06 เม.ย.61)
• พิธีเปิดงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม” (05 เม.ย.61)
• ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (02 เม.ย.61)
• พิธีเปิดโครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 9 ล้าน ซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก (02 เม.ย.61)
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 (02 เม.ย.61)
• พิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจเด็กเรียนดีแต่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 เม.ย.61)
• ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ธรณีวิทยาของเครือข่ายภูมิภาคอาเซียน "Regional Geoheritage Conference 2018" (02 เม.ย.61)
• ทำบุญตักบาตร โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร (02 เม.ย.61)
• งานเทศกาลหมอลำคาร์นิวัล 2561 (01 เม.ย.61)