หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

    
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2561


• พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (28 มิ.ย.61)
• ขอนแก่นมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริจาคโลหิตเกิน 150 ครั้ง (28 มิ.ย.61)
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาประเภทหมอลำ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28 มิ.ย.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ส่งขบวนรถพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยรถสูบน้ำระยะไกลและกำลังพลเดินทางสมทบช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการค้นหา 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย  (28 มิ.ย.61)
• ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ ปี 2561 (27 มิ.ย.61)
• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561  (27 มิ.ย.61)
• เปิดกิจกรรมและเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  (26 มิ.ย.61)
• พิธีเปิดการประชุมสัมมนาสันนิบาตวิชาการเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 / 2561 (26 มิ.ย.61)
• งานเสวนาระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart citi) ภายใต้แผนแม่บท smart citi khon kaen 2029 เรื่อง "พร้อมตื่นรู้ ดูแลกัน smart citisen forum"  (25 มิ.ย.61)
• พิธีมอบเสื้อตราสัญญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงและการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ (23 มิ.ย.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นประสานบริษัทประกันภัยนำเงินค่าสินไหมทดแทนมอบให้ครอบครัวน้องแยม... (22 มิ.ย.61)
• เข้ามอบกระเช้าพร้อมของที่ระลึกแก่ ท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายบุญสี วงบัวสีและภริยา (22 มิ.ย.61)
• ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกสนับสนุนระดับจังหวัดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (21 มิ.ย.61)
• คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (20 มิ.ย.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่น พร้อมคณะ ตรวจอาหารกลางวันเด็กใน ร.ร.อนุบาลขอนแก่น  (20 มิ.ย.61)
• ขอนแก่นนำผลิตภัณฑ์สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นร้อยแก่นสารสินธุ์ไปขายสุราษฎร์ธานี (19 มิ.ย.61)
• พิธีเปิดโครงการรู้เท่าทันสื่อ สร้างภูมิคุ้มการทางสังคม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 (19 มิ.ย.61)
• พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  (18 มิ.ย.61)
• พิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (16 มิ.ย.61)
• เปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ขับรถดี..มีสุขทุกเส้นทาง หลักสูตร "การขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบอนุญาตขับขี่ (Good Rider) (16 มิ.ย.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการ คนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน (16 มิ.ย.61)
• เปิดโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมการเดินทางไปราชการและการเบิกค่าเช่าบ้านฯ (15 มิ.ย.61)
• พิธีรับมอบพัฒนากรก่อนประจำการฝึกปฎิบัติการภาคสนาม รุ่นที่ 109 (15 มิ.ย.61)
• พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลขอนแก่น (14 มิ.ย.61)
• พิธีเปิดการสัมนาเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปถ. อำเภอ และ ศปถ. อปท.ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น (14 มิ.ย.61)
• การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ (14 มิ.ย.61)
• อำเภอเมืองขอนแก่น จัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (14 มิ.ย.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้พบปะคณะครูอาจารย์ นักเรียน โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)  (13 มิ.ย.61)
• มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบแว่นตาให้เด็กนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น (13 มิ.ย.61)
• ลงพื้นที่ถนนหน้าศาลปกครองขอนแก่นซึงเป็นถนนเชื่อมขอนแก่นไปชัยภูมิเพื่อเป็นการพัฒนาคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดขอนแก่น (13 มิ.ย.61)
• ประธานปล่อยแถวเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมขังจุดน้ำท่วมซ้ำซาก (13 มิ.ย.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นพบชาวอำเภอพล ดูปัญหาอุโมงค์ทางรอดรถไฟ (12 มิ.ย.61)
• ชาวอำเภอพลขอนแก่นจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (12 มิ.ย.61)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  (11 มิ.ย.61)
• เปิดร้านกาแฟเครื่องดื่มและเบอรี่ AMAZON (11 มิ.ย.61)
• การแถลงข่าว “เทศกาลอาหารทะเลขอนแก่น” (11 มิ.ย.61)
• พิธีเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน ขอนแก่น (11 มิ.ย.61)
• ร่วม“งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน” (11 มิ.ย.61)
• ผวจ.ขอนแก่น ร่วม พิธีเปิดงานOTOP Midyear 2018 (10 มิ.ย.61)
• พิธีลงเสาเอก เสาโท อาคารจุฬามณีเจดีย์ วัดศรีนวล ขอนแก่น (09 มิ.ย.61)
• พิธีเปิดงานวันบริจาคโลหิตโลก (09 มิ.ย.61)
• ประธานเปิดงาน ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงาน Thailand Smart Money 2018 ขอนแก่น  (08 มิ.ย.61)
• การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจากจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู สารคาม ร้อยเอ้ด กาฬสินธุ์  (07 มิ.ย.61)
• แถลงผลการเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามและเครื่องสำอางผิดกฎหมาย (07 มิ.ย.61)
• ประธานกล่าวเปิด นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐต่อ SMEs Startup (06 มิ.ย.61)
• เปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการประชุมวิชาการประชารัฐร่วมใจ (06 มิ.ย.61)
• ขอนแก่นทำบุญตักบาตรวันพระแรกของเดือน (06 มิ.ย.61)
• ประธานเปิดเวทีแถลงการณ์และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ตามโครงคนขอนแก่นรวมใจพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่ Thailand4.0 (05 มิ.ย.61)
• ประธานเปิดการอบรบหลักสูตร ความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (05 มิ.ย.61)
• ขอนแก่น ดินแดน แห่งเสียงแคน ดอกคูน และวันสิ่งแวดล้อมโลก (05 มิ.ย.61)
• ขอนแก่นบูรณาการสุ่มตรวจท่าอากาศยาน หวั่นมียาเสพติดแฝง (05 มิ.ย.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันข้าวและชาวนาไทย เพื่อเชิดชูชาวนาที่ถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ (05 มิ.ย.61)
• ประธาน พร้อมข้าราชการทำบุญตักบาตร ในโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (04 มิ.ย.61)
• ประธานเปิดโครงการสัมนาเชิงชี้แจง การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) รุ่นที่3 (04 มิ.ย.61)
• แถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชั่น BEYOND KHON KAEN CITY และ BEYOND MUANG LAO  (02 มิ.ย.61)