หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ขอนแก่นตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

    
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพร้อมใจกันออกมาร่วมทำบุญตักบาตรมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ องค์ท่านด้วย งานนี้มีข้าราชการ ประชาชนชาวขอนแก่นมาร่วมงานจำนวนมาก
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2561


• ผู้ว่าฯขอนแก่นนำชาวขอนแก่นถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 (27 ก.ค.61)
• ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (25 ก.ค.61)
• ชาวขอนแก่นร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 (25 ก.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่นทำพิธีลงนามถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10 (24 ก.ค.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นทูบีนัมเบอร์วัน (24 ก.ค.61)
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (24 ก.ค.61)
• การยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (24 ก.ค.61)
• พิธีเปิดงาน "OTOP CITY IN KHON KAEN" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน " OTOP นวัตวิถี นำสินค้าดี มุ่งสู่ 4.0 " (23 ก.ค.61)
• พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 (23 ก.ค.61)
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานสาขาบ้านฝางอย่างเป็นทางการ (23 ก.ค.61)
• โครงการประสานความร่วมมือรูปแบบการพัฒนา อสม.4.0 (23 ก.ค.61)
• พิธีเปิดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19  (23 ก.ค.61)
• สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ คนดีศรีหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (23 ก.ค.61)
• พิธีเปิด ร้านเคี้ยงซุปเปอร์& เบเกอรี่ช็อป (Grand Opening) (22 ก.ค.61)
• การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5  (21 ก.ค.61)
• พิธีเปิดงาน "ตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินขอนแก่น" (21 ก.ค.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นนำข้าราชการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (20 ก.ค.61)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในกิจกรรมหลัก ส่งเสริมธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี (20 ก.ค.61)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำกำลังนับร้อยคนบุกค้นเรือนจำขอนแก่นหาสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะนักโทษชาย-หญิง (20 ก.ค.61)
• แถลงข่าวคืบหน้ากรณีเครื่องบินตก (19 ก.ค.61)
• พิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (19 ก.ค.61)
• เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ ( Job Ready Center ) หางานให้บัณฑิตที่ว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น (19 ก.ค.61)
• ประธานมอบค่าสินไหมทดแทนกรณีประสบภัยจากรถ ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง (18 ก.ค.61)
• พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (18 ก.ค.61)
• พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2561 (18 ก.ค.61)
• ประชุมคณะกรรมการในการจัดทำลวดลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น (17 ก.ค.61)
• ขอนแก่นอบรม จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ รุ่นที่ 1 (17 ก.ค.61)
• กงสุล สปป.ลาวเข้าคารวะอำลาตำแหน่ง (17 ก.ค.61)
• นักศึกษาวิทยาลัยกองทัพบกศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่น (17 ก.ค.61)
• นักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอดูงานขอนแก่น  (13 ก.ค.61)
• สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดนิทรรศการร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เปิดคมความคิด ปลุกแรงบันดาลใจ “ตนต้นแบบ” (13 ก.ค.61)
• ขนส่งขอนแก่นจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (12 ก.ค.61)
• ขอนแก่นออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์ พอ.สว ที่อำเภอเขาสวนกวาง (12 ก.ค.61)
• การประชุมเชิงปฎิบัติการ "การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"  (11 ก.ค.61)
• การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร และงานบริการของศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center ITC)" โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรประจ (11 ก.ค.61)
• พิธีเปิดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค" (National Science and Technology Fair 2018, Regional)  (11 ก.ค.61)
• การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่นและร่วมแถลงข่าวการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น  (10 ก.ค.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นปลูกต้นรวงผึ้งเป็นสิริมงคลให้สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น (09 ก.ค.61)
• พิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  (09 ก.ค.61)
• กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากจังหวัดจันทบุรี และผู้ร่วมงานในพิธีเปิดงาน "จันทบุรี สรวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน" (07 ก.ค.61)
• พิธีเปิดนิทรรศการหอศิลป์ต้นตาล (Ton Tann Artspace and Gallery) นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย บ้านพี่ เมืองน้อง ครั้งที่ 3" (07 ก.ค.61)
• พิธีเปิดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 (06 ก.ค.61)
• ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจร (06 ก.ค.61)
• การบูรณาการหน่วยคอมมานโด ตำรวจตระเวนชายแดน ทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดน ฝ่ายปกครอง และอัยการ ร่วมออกปฏิบัติการเข้าตรวจค้นนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย (05 ก.ค.61)
• ขอนแก่น ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ด้านอุทกภัยจำลองเหตุการณ์จริง (05 ก.ค.61)
• ประธานพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันพระแรกของเดือน ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น (05 ก.ค.61)
• ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  (05 ก.ค.61)
• ขอนแก่น รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง รณรงค์เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชัน ปีที่ 3  (04 ก.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำประชาชนทำกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กำจัดวัชพืชลำห้วยพระคือ เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในก (04 ก.ค.61)
• ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงนะดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น (04 ก.ค.61)
• กาชาดไทยอบรมเยาวชนไทยให้โลหิตที่ขอนแก่น (03 ก.ค.61)
• ขอนแก่นทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (02 ก.ค.61)
• ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (02 ก.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่นรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ (02 ก.ค.61)