หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงาน ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9 "รู้แล้วป้องกัน รู้ทันปลอดภัย" Khon Kaen Pink Bra Run 2018

    
วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9 "รู้แล้วป้องกัน รู้ทันปลอดภัย" Khon Kaen Pink Bra Run 2018 ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดยชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู เทศบาลนครขอนแก่น และโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงวัตถุประสงศ์ของการจัดงาน ที่ชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพูจัดขึ้น เพื่อการรณรงค์การตระหนักรู้ถึงภัยของมะเร็งเต้านม ภายใต้สโลแกน "รู้แล้วป้องกัน รู้ทันปลอดภัย" โดยการจัดกิจกรรมวันนี้มีการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกด้วยเครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลภาคเอกชนร่วมให้บริการ พร้อมทั้งการแสดงคอนเสริตท์บนเวทีของนักร้องชื่อดัง (ฟอร์ด) สบชัย ไกรยูรเสน และนางแบบ เก๋ ชลลดา เป็นพิธีกรตลอดรายการ ในเวลา 17.00 น.ที่ผ่านมามีกิจกรรมวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมที่สนุกและให้ความรู้ไปตลอดการวิ่ง ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี จากนั้นประธานพิธีได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งร่วมเปิดไฟสีชมพูอันเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9 และมอบรางวัลแก่ทีมนักวิ่งที่ทำเวลาได้ดีเป็นที่ระลึกตามลำดับ
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2561


• ขอนแก่นประชุมหัวหน้าส่วนราชการเน้นย้ำการทำงานสนองนโยบายของรัฐบาล  (28 ก.ย.61)
• ร่วมลงนามไว้อาลัยและวางพวงหรีด แด่ นายเจิ่น ด่าย กวาง (H.E.Tran Dai Guang) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (26 ก.ย.61)
• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 9/2561 (26 ก.ย.61)
• เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับทหาร ภาครัฐ และภาคเอกชน สร้างบ้านให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (25 ก.ย.61)
• ขอนแก่นออกกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น (24 ก.ย.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำประชาชนทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจกำจัดวัชพืชลำห้วยหนองแสง  (24 ก.ย.61)
• พิธีวางพวกมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 (24 ก.ย.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นนำชาวตลาดสดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมเดินหน้ารณรงค์อย่างจริงจังทั่วทั้งจังหวัด (24 ก.ย.61)
• การอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (สำหรับผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ CMO) (23 ก.ย.61)
• พิธีเปิดงาน Farm @ Home (ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย) (21 ก.ย.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้ามอบแจกันดอกไม้และกล่าวแสดงความยินกับ นายเลี้ยว จวิ้นยวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ในพิธีงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 69 ปี และ (20 ก.ย.61)
• คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ ขอนแก่น (19 ก.ย.61)
• ขอนแก่นขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด (18 ก.ย.61)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 25661 (18 ก.ย.61)
• พิธีเปิด กิจกรรม "เวทีสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน" (18 ก.ย.61)
• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สานพลัง สร้างคุณภาพชีวิต คนขอนแก่น (17 ก.ย.61)
• พิธีแถลงข่าว โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (16 ก.ย.61)
• พิธีเปิดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมโอทอบ (OTOP) สุดยอดสินค้าจากจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน (16 ก.ย.61)
• งานแสดงสินค้า ปริ้นเทคและจักรปัก สัญจร ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) (14 ก.ย.61)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โค (14 ก.ย.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นรับนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 60 (13 ก.ย.61)
• ประธานเปิดและปล่อยสัญญาณเชื่อมโยงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น สมาร์ท เน็ตเวิร์ค (13 ก.ย.61)
• ขอนแก่นปล่อยปลาน้ำจืดลงในเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในวันประมงแห่งชาติ (13 ก.ย.61)
• การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐเพื่อการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล " (12 ก.ย.61)
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รองรับการพัฒนาในอนาคต (12 ก.ย.61)
• การประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้เชียวชาญที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 ของงานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค (11 ก.ย.61)
• การสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"  (10 ก.ย.61)
• การเจรจาไกล่เกลี่ยเรียกร้องค่าเยียวยา (10 ก.ย.61)
• ขอนแก่นร่วมกับ ซีพี จัดกิจกรรม ทำดี บริจาคโลหิต จิตอาสาเป็นได้ทั้งผู้บริจาคโลหิตและช่วยหาโลหิต (07 ก.ย.61)
• กรมการขนส่งทางบกเปิดตัวโครงการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สถานีขนส่งอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ครบวงจร (07 ก.ย.61)
• เปิดโรงคัดแยกผักผลไม้ขอนแก่น (07 ก.ย.61)
• กระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ขอนแก่น (06 ก.ย.61)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น มอบเงินพระราชทานของมูลนิธิฯ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (06 ก.ย.61)
• ขอนแก่นประชุมทบทวนแผนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (05 ก.ย.61)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบเงินช่วยครอบครัวที่ประสบภัยที่อำเภอพล (05 ก.ย.61)
• เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ที่เป็นคนดีในสังคม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (05 ก.ย.61)
• กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 จังหวัดขอนแก่น (05 ก.ย.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญกระเช้าประทาน ให้แก่นางธิดารัตน์ สีลาโหล่น (04 ก.ย.61)
• ระดมทีมงานวางแผนการพัฒนาโครงการ ท่าเรือบก เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค สู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ (03 ก.ย.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เผยสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์เหลือเพียง 27 % พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด (03 ก.ย.61)
• กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำแบบบูรณาการ (03 ก.ย.61)
• ขอนแก่นตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร (03 ก.ย.61)
• การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ทางกองสลากสัญจรมาออกรางวัลสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (01 ก.ย.61)
• พิธีเปิดโครงการเวทีสมัชชาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (01 ก.ย.61)