หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

เป็นประธานเปิดการประชุม MlCE City Summit PATA Destination Marketing Forum 2018 Khon Kaen, Thailand

    
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม MlCE City Summit PATA Destination Marketing Forum 2018 Khon Kaen, Thailand ณ ห้อง Ballroom 2-3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเตล แอนด์ คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤศจิกายน 2561


• พิธีเปิดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2561 (29 พ.ย.61)
• พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561  (29 พ.ย.61)
• เปิดตัว แอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT (29 พ.ย.61)
• งานมหกรรมสานพลังสร้างสุข "โฮมสุขอีสาน" (28 พ.ย.61)
• ประธานพิธีเปิดงาน (Spark U) ฮ่วมคึด ฮ่วมเฮ็ดได้ ปลุก-ใจ-เมือง#อีสานบ้านเฮา "มหกรรมปลุก-ใจ-เมืองอีสานบ้านเฮา"  (28 พ.ย.61)
• พิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "Bike อุ่นไอรัก" (28 พ.ย.61)
• โครงการอบรมเตรียมความพร้อมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด (27 พ.ย.61)
• ประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดประจำปี 2561 (27 พ.ย.61)
• มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี 2561 (27 พ.ย.61)
• ประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ประจำปี 2561/62 จังหวัดขอนแก่น (26 พ.ย.61)
• ตรวจสถานที่รับสมัคร วุฒิสภาก่อนทำการรับสมัคร ซึ่งเปิดทำการสมัครระหว่างวันที่ 26 - 30 พ.ย.2561 (26 พ.ย.61)
• โครงการ "มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑" (22 พ.ย.61)
• ตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางไปรษณีย์ของบริษัทเอกชน  (22 พ.ย.61)
• การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (22 พ.ย.61)
• เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าคนพิการบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (21 พ.ย.61)
• การจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 11/2561 (21 พ.ย.61)
• โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ (21 พ.ย.61)
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแรงร่วมใจ ชูศิลปะวัฒนะธรรม ประเพณีของชาวไทยสืบสานประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล 2018 “บุญสมมาบูชาน้ำ”  (20 พ.ย.61)
• ประธานการแถลงข่าว โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น (20 พ.ย.61)
• ประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น (20 พ.ย.61)
• ประธานร่วมการแถลงข่าว งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 International Silk Festival "Pook Xiao" Tradition, And Red Cross Fair 2018  (19 พ.ย.61)
• สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย อำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว (19 พ.ย.61)
• ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (09 พ.ย.61)
• จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ สำนักสาธารณสุขจังหวัด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย (09 พ.ย.61)
• งานวันรวมน้ำใจให้กาชาด (08 พ.ย.61)
• การแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดขอนแก่น (07 พ.ย.61)
• ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น (06 พ.ย.61)
• ประธานในพิธี โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร (05 พ.ย.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจากจังหวัดชัยภูมิ (05 พ.ย.61)
• งานแถลงข่าวการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2018  (01 พ.ย.61)