หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิด "โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562"

    
วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.10 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562" ดำเนินการโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางยุทธศาสตร์ ทูลกลาง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ในนามคณะผู้จัดงาน กล่าวรายงาน กรมการจัดหางานมีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวขึ้นมาเพื่อให้สามารถประสานกันในเรื่องของการแนะแนวอาชีพตลอดจนการมีข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน หรือแนวโน้มของอาชีพที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน หรืออนาคต เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบกับการแนะแนวการศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการวันนี้ เพื่อให้ครูแนะแนวได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนได้แจ้งความต้องการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากกรมการจัดหางาน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น (ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี) รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (นายวุฒิไกร สุวรรณพานิช) และ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (นายวัฒนะ เผือกเสริฐ) มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานการศึกษา ศึกษานิเทศก์ รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 65 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2562


• การแถลงข่าวการจัดงาน "อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4" (30 ม.ค.62)
• พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ (29 ม.ค.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herrstrom) เอกอัครราชฑูตสวีเดนประจำประเทศไทย และ (Mr. Tahamoano Macpherson) เอกอัครราชฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ (28 ม.ค.62)
• กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดงาน OTOP ภูมิภาค (27 ม.ค.62)
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ (25 ม.ค.62)
• กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอเมืองขอนแก่น (25 ม.ค.62)
• การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (24 ม.ค.62)
• การประชุมนำเสนอแผนปฎิบัติการกรณีอุบัติภัยหมู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ (THAISIMM)  (24 ม.ค.62)
• พิธีเปิด การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562 ตามโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) (23 ม.ค.62)
• สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์เชิญอาหารสุนัข พระราชทานในนามคุณฟูฟู (23 ม.ค.62)
• พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2562  (22 ม.ค.62)
• พิธีเคลื่อนย้ายร่างครูใหญ่พิเศษ สรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (21 ม.ค.62)
• พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีแก่เด็กออทีสติก และเด็กพิการ (21 ม.ค.62)
• ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแก่น (21 ม.ค.62)
• วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 (18 ม.ค.62)
• การแถลงข่าวการแข่งขัน "มหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen lnterntionl Marathon 2019)" ครั้งที่ 16 (18 ม.ค.62)
• ประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน (ขอนแก่น-หนานหนิง) (17 ม.ค.62)
• พิธีเปิด โครงการส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะและตกหล่นให้สิทธิเข้าถึงบริการของรัฐ จัดทำบัตรประชาชนด้วยการพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อใช้สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย (Rights to Legal Personality) ประจำปี (17 ม.ค.62)
• ประธานเปิดงาน กล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี ประจำปี 2562 (17 ม.ค.62)
• ให้การต้อนรับนายเกออร์ค ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยพร้อมภริยา (17 ม.ค.62)
• พิธีเปิดงาน "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น" (16 ม.ค.62)
• ประธานรับบริจาคสิ่งของ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งของใช้จำเป็นและเงินสด เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (16 ม.ค.62)
• ประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2562 (16 ม.ค.62)
• ประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็ (15 ม.ค.62)
• ประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน (15 ม.ค.62)
• ประธานร่วมการแถลงข่าว การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทุโธ) เป็นกรณีพิเศษ (14 ม.ค.62)
• ประธานเปิดงาน "เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562" (14 ม.ค.62)
• ประธานพิธีเปิดมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด LEARNOVATION (13 ม.ค.62)
• ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดขอนแก่นจัดที่สนามมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ (12 ม.ค.62)
• ประธานประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (11 ม.ค.62)
• ประธานพิธีเปิด"โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ อาสาสมัครคุมประพฤติอย่างมีความสุขภายใต้กิจกรรม : การอบรมความรู้ให้อาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ Google Map ในการสอดส่องติดตาม (10 ม.ค.62)
• ประธานเปิดการอบรม"โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562" (10 ม.ค.62)
• กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันการประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (09 ม.ค.62)
• เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุซึ่งทางศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น (08 ม.ค.62)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นเป็นประธานปิดฟุตบอลชุมแพคัพ ครั้งที่ 28 (08 ม.ค.62)
• ร่วมประชุมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (07 ม.ค.62)
• จังหวัดขอนแก่นได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ (04 ม.ค.62)
• ประชุมเจ้าหน้าปกครองที่ปฏิบัติงานที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น รวม 75 คน เพื่อมอบนโยบายการทำงานในปี 2562 (04 ม.ค.62)
• ประธานพิธีปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (03 ม.ค.62)