หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธืเปิดงาน "อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4 (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2019)"

    
พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธืเปิดงาน "อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4 (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2019)" ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขึ้นกล่าวต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แขกผูู้มีเกียรติ นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ขึ้นกล่าวรายงาน ในการจัดงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อทิ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น, กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น, กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น, กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, ผู้อำนวยการ ททท.สนง.ขก., รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค /ตอน., ผู้นำองค์กรภาคีเครือข่ายการจัดงาน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน โดยการจัดงาน "อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4 (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2019)" และงาน (MOTOR SHOW AT KHONKAEN) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2562


• ติดตามผลการดำเนินการ จัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (27 ก.พ.62)
• ติดตามสถานการณ์เขื่อนอุบลรัตน์ และประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น  (27 ก.พ.62)
• จังหวัดนครศรีธรรมราช และการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัด "กิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวตามจังหวัดภูมิภาคต่างๆ ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ (26 ก.พ.62)
• โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น "เสน่ห์เมืองแคน แดนไดโนเสาร์" (26 ก.พ.62)
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทางการค้าและเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจสู่สากล ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) หรือ ISAN GENIUS EXPORTER (26 ก.พ.62)
• ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (26 ก.พ.62)
• การจัดนิทรรศการแสดงและประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กลุ่มของฝากของที่ระลึกประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร "ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ (25 ก.พ.62)
• การประชุมเสวนาหลักเกณฑ์และแนวทางช่วยเหลือ สนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎร (ส.ส.) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้ง (25 ก.พ.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำรองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดขอนแก่นร่วมมอบเฮือนกาชาดให้แก่ครอบครัวนางบาลเย็น แฝงดาหาร  (25 ก.พ.62)
• พิธีเปิดงาน ตลาดนัดสัญจร "คนขอนแก่นอุดหนุนกัน"  (23 ก.พ.62)
• พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 (22 ก.พ.62)
• การประชุมสัมมนา "หมอลำมรดกภูมิปัญญา รักษา สืบหน่อ ต่อยยอด" (21 ก.พ.62)
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชื่อมโยงระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ ร้อยแก่นสารสินธุ์ “ประจำปี 2562 (20 ก.พ.62)
• ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา (19 ก.พ.62)
• การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  (18 ก.พ.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด (17 ก.พ.62)
• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (13 ก.พ.62)
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง (13 ก.พ.62)
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ (08 ก.พ.62)
• การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (07 ก.พ.62)
• ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินคนต่อไป ในพิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (05 ก.พ.62)
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade) (05 ก.พ.62)
• เปิดงานเทศกาลฉลองตรุษจีนขอนแก่น (04 ก.พ.62)
• ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City) ด้วยระบบรับส่งสัญญาณMB-IOT กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น (04 ก.พ.62)
• ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (04 ก.พ.62)
• ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สามฝ่ายที่ร่วมบูรณาการกันในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน (04 ก.พ.62)
• กรมปศุสัตว์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประกวดโคอเมริกันบราห์มันครั้งที่ 2 ในงานเกษตรภาคอีสาน (02 ก.พ.62)
• การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนารอบสถานีรถไฟขอนแก่น และโครงการรถไฟทางคู่ (01 ก.พ.62)