หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

    
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม สโมสร ภาคเอกชน ร่วมวางพานพุ่ม ดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า" จากนั้นได้อัญเชิญ พระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องใน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒" และอัญเชิญคติธรรม ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และเชิญสาสน์จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เสร็จแล้ว เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 6 ราย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เนื่องใน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒" พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดี แก่ข้าราชการที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2562


• งาน "โฮมโปร แฟร์" ขอนแก่น (29 มี.ค.62)
• พิธิเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center ๔.๐ : ITC ๔.๐) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ (28 มี.ค.62)
• พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนงาน ประจำปี 2563 "กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น" (28 มี.ค.62)
• การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดขอนแก่น (26 มี.ค.62)
• พิธีเปิดการอบรม "โครงการเผยแพร่ความรู้และป้องกันการค้ามนุษย์ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562" (26 มี.ค.62)
• พิธีเปิด "โครงการอบรมค่ายแกนนำเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2" (25 มี.ค.62)
• โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 (25 มี.ค.62)
• ลงพื้นที่บ้านสำโรงเหนือและสำโรงใต้ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ซึ่งประสบวาตภัย พายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำบ้านเรือนราษฎรช่วงดึกวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา (21 มี.ค.62)
• ร่วมกิจกรรมและรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน ณ โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า  (20 มี.ค.62)
• มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์" จัดพิธีมอบทุนให้กับเยาวชนที่ฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ (19 มี.ค.62)
• พิธีเปิด "โครงการอบรมค่ายแกนนำเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น และจำปี 2562 รุ่นที่ 1"  (18 มี.ค.62)
• พิธีมอบเฮือนกาชาด ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (18 มี.ค.62)
• วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 (18 มี.ค.62)
• พิธีเปิดตัวโครงการ "น้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง" จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (18 มี.ค.62)
• ศูนย์บริการโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก ครั้งที่ 14" (17 มี.ค.62)
• งานนักวิจัยพบสื่อ ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ" (14 มี.ค.62)
• นิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (14 มี.ค.62)
• พิธีเปิด โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (14 มี.ค.62)
• ตรวจสอบสภาพน้ำประปาที่โรงสูบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น (14 มี.ค.62)
• นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นประธานพิธีเปิดสถานีรถไฟรางคู่ จังหวัดขอนแก่น (13 มี.ค.62)
• พิธีเปิดการอบรมภาษาจีน "หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน" ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (12 มี.ค.62)
• กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (12 มี.ค.62)
• ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (08 มี.ค.62)
• ตรวจพื้นที่สถานีรถไฟแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น (07 มี.ค.62)
• ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำกกม่วง บ้านดอนหัน ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง (07 มี.ค.62)
• พิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ" (07 มี.ค.62)
• การประชุม "สัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561" (07 มี.ค.62)
• ประธานกล่าวเปิดงาน ฉลองความสำเร็จด้านความปลอดภัยประจำปี 2561 (07 มี.ค.62)
• การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการ ครั้งที่ 1 "โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนระบบการขนส่งทางราง"  (06 มี.ค.62)
• การประชุมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 (02 มี.ค.62)
• พิธีเปิดงาน "EDU digital 2019" การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (02 มี.ค.62)
• พิธีเปิด "โครงการการสร้างความร่วมมือผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย (CLMVT)" (02 มี.ค.62)