หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

    
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ "ขอนแก่นสามัคคี สดุดีองค์ราชัน แรงงานน้อมนำ...ทำความดีด้วยหัวใจ" โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลขอนแก่น (พีแม็ทขอนแก่น) เครือข่ายคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาขอนแก่น ชมรมความปลอดภัยในการทำงานสหภาพแรงงาน และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบในจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานวันแรงงานฯ ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ซึ่งผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่ทำงานด้วยกำลังกาย กำลังสติปัญญา เป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายเพื่อมวลมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมประเทศ การจัดระบบการทำงานให้มีความปลอดภัย และมีความมั่นคงในอาชีพ จึงเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล กีฬามหาสนุก การประกวดธิดาแรงงาน ประกวดขวัญใจแรงงาน ประกวดร้องเพลง และการประกวดส้มตำลำซิ่ง พร้อมทั้งได้ร่วมการแข่งขันกีฬาส่งท้ายความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บริหารสถานประกอบการ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2562


• ผู้ว่าฯขอนแก่นปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) พระราชทาน ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (29 เม.ย.62)
• นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุม ที่ว่า (27 เม.ย.62)
• วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ (25 เม.ย.62)
• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน (25 เม.ย.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย (24 เม.ย.62)
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ (23 เม.ย.62)
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น (23 เม.ย.62)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน (23 เม.ย.62)
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน (22 เม.ย.62)
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (22 เม.ย.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (18 เม.ย.62)
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ" (18 เม.ย.62)
• พิธีเชิญคนโท"น้ำอภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (10 เม.ย.62)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเวียนเทียนสมโภช"น้ำอภิเษก" ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง  (09 เม.ย.62)
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง" (09 เม.ย.62)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง พระอารามหลวง (08 เม.ย.62)
• พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทำ"น้ำอภิเษก-น้ำมุรธาภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (06 เม.ย.62)
• พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์  (06 เม.ย.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ (05 เม.ย.62)
• โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง (05 เม.ย.62)
• การแถลงข่าว "สนับสนุนมวยขอนแก่นสู่นานาชาติ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จังหวัดขอนแก่น (04 เม.ย.62)
• เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (04 เม.ย.62)
• มอบนโยบายให้กำนันทุกตำบลเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การแถลงข่าวและทำพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น  (03 เม.ย.62)
• ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของผู้ประสบวาตภัยที่บ้านโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ (02 เม.ย.62)
• พิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ "Super Biker อุ่นไอรัก" พระราชทานจังหวัดขอนแก่น (02 เม.ย.62)
• การประชุมใหญ่สมัชชาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 "สานพลังขอนแก่นสู่จังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province)" โครงการบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (02 เม.ย.62)
• พิธีทอดผ้าป่า โครงการ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 (01 เม.ย.62)