หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่นได้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

    
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๒๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น หอการค้าจังหวัด และสภาอุสาหกรรมจังหวัด ร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยในแก่ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2562


• กรุงเทพประกันชีวิต เปิดอาคารสำนักงานใหม่ในจังหวัดขอนแก่น (29 พ.ค.62)
• โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย (28 พ.ค.62)
• เกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดการแถลงข่าว "การจัดงานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒" (28 พ.ค.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล (27 พ.ค.62)
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งภายใต้โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการในภาคขนส่ง  (23 พ.ค.62)
• การจัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (22 พ.ค.62)
• โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 พ.ค.62)
• เทศบาลนครขอนแก่นจัดพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี (21 พ.ค.62)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ (21 พ.ค.62)
• กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒ (18 พ.ค.62)
• พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562 (17 พ.ค.62)
• แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด (16 พ.ค.62)
• การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562 (16 พ.ค.62)
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019 (15 พ.ค.62)
• จังหวัดขอนแก่นจัดลงทะเบียนและรับหมวกผ้าพันคอจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ (14 พ.ค.62)
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดขอนแก่น (14 พ.ค.62)
• การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ภ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี (14 พ.ค.62)
• ตรวจสถานที่การรับสมัครจิตอาสาและเยี่ยมโรงทานพระราชทานที่มาจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (13 พ.ค.62)
• หอการจังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนา : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (13 พ.ค.62)
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ (10 พ.ค.62)
• Coffee And Bakery Fair ครั้งที่ 3 (10 พ.ค.62)
• จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับพลังมวลชนต่างๆ บูรณาการกัน ร่วมขุดลอกสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำบริเวณท่อระบายน้ำข้างถนนหน้าตลาดบ้านคำไฮ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (08 พ.ค.62)
• ให้โอวาทแก่นักกีฬาจังหวัดขอนแก่น ในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562 (08 พ.ค.62)
• พิธีมอบถังเก็บน้ำ "โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง" เฉลิมพระเกียรติฯ  (08 พ.ค.62)
• โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน (08 พ.ค.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ และจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลพระราชทาน ในโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (07 พ.ค.62)
• พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (06 พ.ค.62)
• ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (05 พ.ค.62)
• ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (05 พ.ค.62)
• ร่วมกันทำกิจกรรมเราทำความ สะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนรัชดานุสรณ์ สวนสาธารณะใจกลางเมืองขอนแก่น (05 พ.ค.62)
• พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร จังหวัดขอนแก่น (04 พ.ค.62)
• ร่วมต้อนรับ ทหารใหม่ที่จะเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ที่ค่ายทหารในจังหวัดขอนแก่นและส่วนหนึ่งส่งไปประจำการสังกัดกองทัพเรือ (03 พ.ค.62)
• พิธีเปิด (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก (03 พ.ค.62)
• จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ (02 พ.ค.62)
• บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ทำพิธีเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญญลักษณ์พระราชพิธี บรมราชาภิเษก (02 พ.ค.62)
• พิธีปลงผมและโกนผมนาค จำนวน 110 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (01 พ.ค.62)
• พิธีรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (01 พ.ค.62)