หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6/2562

    
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ระหว่างภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานแต่ละกระทรวง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 06.30 น.- 08.30 น. โดยประมาณ ซึ่งจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ของปี 2562 โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัดของทั้ง 2 กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2562


• พิธีมอบบ้านพักอาศัยให้กับ นางเขียว นานอก ราษฎรบ้านเล้า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง (25 มิ.ย.62)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2 - บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น (24 มิ.ย.62)
• การแข่งขันกีฬา กีฬา "ไตรกัลยา" สานสัมพันธ์ชมรมแม่บ้าน มหาดไทย แม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 23 และแม่บ้านตำรวจ (23 มิ.ย.62)
• พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นจัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย (21 มิ.ย.62)
• สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้คนพิการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจำปี 2562 (21 มิ.ย.62)
• พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจัดงานแถลงข่าว "Central E-San : Great Food Good Health 2019 อยู่อย่างเฮลตี้ ชีวิตดี้ ดีย์ ที่ร้อยแก่นสารสินธ์ุ ๒๕๖๒" (20 มิ.ย.62)
• การประชุมสัมมนาภายใต้โครงการ "บทบาทท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐบาลใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้ง (19 มิ.ย.62)
• สนข.เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวขอนแก่น รอบ 2 เตรียมพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบ TOD ในภาคอีสาน (18 มิ.ย.62)
• กิจกรรมการอบรม " ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ (17 มิ.ย.62)
• ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ 2562 - 2563 ทั่วประเทศ (16 มิ.ย.62)
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น (13 มิ.ย.62)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (13 มิ.ย.62)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (12 มิ.ย.62)
• การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 (12 มิ.ย.62)
• การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร (11 มิ.ย.62)
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ (10 มิ.ย.62)
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร (10 มิ.ย.62)
• การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น (10 มิ.ย.62)
• กรมการขนส่งทางบกเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดขอนแก่น (08 มิ.ย.62)
• พิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการขอนแก่นสังคมไร้เงินสด” (07 มิ.ย.62)
• หอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าวงานแสดงสินค้า หอการค้าแฟร์ 2019" (TCC Fair) จังหวัดขอนแก่น (06 มิ.ย.62)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวขอนแก่น ร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (03 มิ.ย.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำข้าราชการ และพสกนิกร ชาวขอนแก่นร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (03 มิ.ย.62)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (03 มิ.ย.62)