หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

"งานแถลงข่าว มหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 7 (l - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR 2019)

    
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.ที่ผ่านมา นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "สร้างสังคมอีสาน สู้สังคมรักการอ่าน" และ "อ่านสร้างคน เขียนสร้างสุข" โดยมีผู้ร่วมแถลงประกอบด้วย ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางฐาปนี โปร่งรัศมี อุปนายกฝ่ายในประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ซึ่งงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR 2019) จะมีขึ้นในวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2562


• "งานฉลองครบรอบ 8 ปี ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่น (29 ก.ค.62)
• พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 (28 ก.ค.62)
• พิธีเปิดกรวยถวายสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 ก.ค.62)
• พิธีเปิดโครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" (28 ก.ค.62)
• พิธีปิดโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (28 ก.ค.62)
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 (28 ก.ค.62)
• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 7/2562 (24 ก.ค.62)
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน "ชีพจรลง South @ เที่ยวใต้....ไม่ได้มีดีแค่ทะเล" (23 ก.ค.62)
• โครงการ Smart Home สำหรับผู้สูงอายุและคนทั้งมวล (18 ก.ค.62)
• ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา (16 ก.ค.62)
• ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นหลัง (16 ก.ค.62)
• การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (11 ก.ค.62)
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (09 ก.ค.62)
• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs (04 ก.ค.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่ (นปส.) รุ่นที่ 73 (04 ก.ค.62)
• การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (03 ก.ค.62)
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” (02 ก.ค.62)
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร (01 ก.ค.62)
• เปิดงานสัมมนา "ภาคอีสานกับการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้" (01 ก.ค.62)