หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครบรอบ 74 ปี

    
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายปานทอง สระคูพันธ์ และภริยา นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เข้ามอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีต่อกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น (นายหวาง หงอก เซิน) และภริยา ในงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครบรอบ 74 ปี โดยได้รับเกียรติจาก กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งในการเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครบรอบ 74 ปีครั้งนี้มีชาวเวียดนาม ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่พำนักในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมงานและแสดงความยินดีกันมากมาย ณโรงแรมอวานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  สิงหาคม 2562


• กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร (29 ส.ค.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด (29 ส.ค.62)
• สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง รุ่นที่ 4 (28 ส.ค.62)
• โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้ MOU จังหวัดขอนแก่น (27 ส.ค.62)
• วันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการรวมพลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น (27 ส.ค.62)
• การอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น (26 ส.ค.62)
• โครงการพัฒนาเครือข่ายขอนแก่นใสสะอาด (26 ส.ค.62)
• มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 7) (23 ส.ค.62)
• พิธีส่งมอบเงินจัดกิจกรรม ก้าวคนละก้าว (ภาคอีสาน)ให้กับโรงพยาบาลทั้ง 8 โรงพยาบาล (23 ส.ค.62)
• "การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานภายใต้โครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP (21 ส.ค.62)
• โครงการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (20 ส.ค.62)
• ดพิธีเปิดงาน "นิทรรศการภาพถ่ายความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน" (19 ส.ค.62)
• งานแถลงข่าว "หมอลำคาร์นิวัล ประจำปี 2562" จังหวัดขอนแก่น (18 ส.ค.62)
• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR) (15 ส.ค.62)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (14 ส.ค.62)
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น (14 ส.ค.62)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น (13 ส.ค.62)
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (12 ส.ค.62)
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (12 ส.ค.62)
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (12 ส.ค.62)
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)" (11 ส.ค.62)
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น (10 ส.ค.62)
• OTOP MOBILE @ PTT STATION "ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 1 และกิจกรรมบริจากโลหิต วันแม่แห่งชาติ" (08 ส.ค.62)
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (08 ส.ค.62)
• การประชุมสรุปผลและสร้างกระบวนการติดตาม การดำเนินงานของเครือข่ายและเผยแพร่ผลการดำเนินการ โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (06 ส.ค.62)
• โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (05 ส.ค.62)
• โครงการติดตามและส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย (02 ส.ค.62)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล (02 ส.ค.62)
• โครงการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร "เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (02 ส.ค.62)
• การแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารทะเล @ ขอนแก่น season 2 (01 ส.ค.62)
• การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 1 (01 ส.ค.62)