หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์กร พี่น้องชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ตุลาคม 2562


• งานมหกรรมคลีนิกหมอหนี้ บสย. (04 ต.ค.62)
• "พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"  (01 ต.ค.62)