หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

แถลงข่าว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11”

    
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาติ ครั้งที่ 11 (11th khon Kaen international Marathon) โดยการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนขอนแก่น โดยมุ่งให้ขอนแก่นมาราธอนเป็นการวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดของเยาวชนและประชาชน ในการจัดทุกครั้งมีนักวิ่ง จากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท สำหรับผู้สนใน สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2388-9 , 0-4320-2750
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2558
• พิธีปิดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส"
• การประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านนาโน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
• พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง ประจำปี 2558
• พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยฯ สมัยที่ 6
• พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558
• การประชุมพนักงานวิทยุและผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารประจำจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1/2558
• 
• โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
• การประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดขอนแก่น