หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

แถลงข่าว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11”

    
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาติ ครั้งที่ 11 (11th khon Kaen international Marathon) โดยการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนขอนแก่น โดยมุ่งให้ขอนแก่นมาราธอนเป็นการวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดของเยาวชนและประชาชน ในการจัดทุกครั้งมีนักวิ่ง จากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท สำหรับผู้สนใน สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2388-9 , 0-4320-2750
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• 
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558
• การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยกองทัพบก ชุดที่ 60
• เปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการผลิต การตลาด และสร้างเครือข่ายข้าว กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
• สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558
• เปิดประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอฯ
• กิจกรรม ปั่นจักรยาน ลดใช้พลังงานและซ้อมปั่นจักรยานบนเส้นทาง "BIKE FOR MOM" ปั่นเพื่อแม่
• พิธีเปิดงานมหกรรมหมอลำจังหวัดขอนแก่น "เมืองหมอแคน แดนหมอลำ"