หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

แถลงข่าว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11”

    
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาติ ครั้งที่ 11 (11th khon Kaen international Marathon) โดยการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนขอนแก่น โดยมุ่งให้ขอนแก่นมาราธอนเป็นการวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดของเยาวชนและประชาชน ในการจัดทุกครั้งมีนักวิ่ง จากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท สำหรับผู้สนใน สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2388-9 , 0-4320-2750
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมจักรยานวันปลอดรถ "เปิดเมืองปั่น 2014 ขอนแก่นคาร์ฟรีเดย์"
• งาน มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินี ไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล" (Khon Kaen Silk Festival 2014)
• การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
• การประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ยกระดับผาไหมกลุ่มจังหวัด
• โครงการเพิ่มศักยภาพเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
• การประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2557
• แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินี ไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล"
• เปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
• การประชุมสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจไหมนานาชาติ เรื่อง ศักยภาพและเครือข่ายธุรกิจไหมลุ่มน้ำโขง
• โครงการมอบแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน