หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

แถลงข่าว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11”

    
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาติ ครั้งที่ 11 (11th khon Kaen international Marathon) โดยการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนขอนแก่น โดยมุ่งให้ขอนแก่นมาราธอนเป็นการวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดของเยาวชนและประชาชน ในการจัดทุกครั้งมีนักวิ่ง จากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท สำหรับผู้สนใน สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2388-9 , 0-4320-2750
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการ คนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน
• พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
• พิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
• เปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ขับรถดี..มีสุขทุกเส้นทาง หลักสูตร "การขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบอนุญาตขับขี่ (Good Rider)
• พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลขอนแก่น
• พิธีเปิดการสัมนาเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปถ. อำเภอ และ ศปถ. อปท.ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมการเดินทางไปราชการและการเบิกค่าเช่าบ้านฯ
• 
• การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ
• พิธีรับมอบพัฒนากรก่อนประจำการฝึกปฎิบัติการภาคสนาม รุ่นที่ 109