หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

แถลงข่าว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11”

    
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาติ ครั้งที่ 11 (11th khon Kaen international Marathon) โดยการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนขอนแก่น โดยมุ่งให้ขอนแก่นมาราธอนเป็นการวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดของเยาวชนและประชาชน ในการจัดทุกครั้งมีนักวิ่ง จากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท สำหรับผู้สนใน สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2388-9 , 0-4320-2750
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระธาตุขามแก่น) ณ วัดเจติยภูมิ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2558
• พิธีเปิด การจัดกิจกรรม เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2558
• วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
• พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทางร่างกายในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2558
• เปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน "ผ้าไตร น้ำสรง พุ่มดอกบัว"
• พิธีซ้อมใหญ่ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
• การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ครั้ง 1/2558
• พิธีกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสรุ่นที่ 48 และหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 76