หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

แถลงข่าว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11”

    
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาติ ครั้งที่ 11 (11th khon Kaen international Marathon) โดยการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนขอนแก่น โดยมุ่งให้ขอนแก่นมาราธอนเป็นการวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดของเยาวชนและประชาชน ในการจัดทุกครั้งมีนักวิ่ง จากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท สำหรับผู้สนใน สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2388-9 , 0-4320-2750
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2559
• 
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น
• การจัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2559
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน เมษายน 2559
• พิธีลงเสาเอกและบันทึกเทปรายการ “บ้านประชารัฐเมืองชุมแพ”
• การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 และแถลงข่าว “ผู้ว่าพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 2
• พิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และสร้างเครือข่าย นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องกับงานประมกันสังคม ประจำปี 2559
• ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ พรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ฯ และมอบนโยบาย
• เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 2 เส้นทาง ระหว่างขอนแก่น - เชียงใหม่ และ ขอนแก่น - หาดใหญ่