หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงานไหมเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2556

    
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.30 น. ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ พงษ์พาณิช และคณะเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผู้เสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานยกระดับงานไหมสู่สากล โดยได้เชิญประเทศในกลุ่มอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน สมาชิกอาเซียน+3 เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงผ้าไหม การจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมและสินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและเดินชมวิธีการถักทอ ย้อม ผ้าไหม การแสดงผ้าไหมในโดมจัดแสดง ต่อจากนั้นประธานในพิธีได้เป็นประธานพิธีผูกเสี่ยวของคู่เสี่ยว ณ ศาลา ผูกเสี่ยว และเยี่ยมชมร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ก่อนเดินทางกลับ
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการ คนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน
• พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
• พิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
• เปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ขับรถดี..มีสุขทุกเส้นทาง หลักสูตร "การขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบอนุญาตขับขี่ (Good Rider)
• พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลขอนแก่น
• พิธีเปิดการสัมนาเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปถ. อำเภอ และ ศปถ. อปท.ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมการเดินทางไปราชการและการเบิกค่าเช่าบ้านฯ
• 
• การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ
• พิธีรับมอบพัฒนากรก่อนประจำการฝึกปฎิบัติการภาคสนาม รุ่นที่ 109