หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงานไหมเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2556

    
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.30 น. ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ พงษ์พาณิช และคณะเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผู้เสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานยกระดับงานไหมสู่สากล โดยได้เชิญประเทศในกลุ่มอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน สมาชิกอาเซียน+3 เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงผ้าไหม การจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมและสินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและเดินชมวิธีการถักทอ ย้อม ผ้าไหม การแสดงผ้าไหมในโดมจัดแสดง ต่อจากนั้นประธานในพิธีได้เป็นประธานพิธีผูกเสี่ยวของคู่เสี่ยว ณ ศาลา ผูกเสี่ยว และเยี่ยมชมร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ก่อนเดินทางกลับ
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิด การจัดกิจกรรม เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2558
• วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
• พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทางร่างกายในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2558
• เปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน "ผ้าไตร น้ำสรง พุ่มดอกบัว"
• พิธีซ้อมใหญ่ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
• การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ครั้ง 1/2558
• พิธีกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสรุ่นที่ 48 และหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 76
• พิธีเปิดงานขอนแก่นอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 1 (KhonKaen Industrial Fair 2015)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558