หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงานไหมเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2556

    
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.30 น. ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ พงษ์พาณิช และคณะเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผู้เสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานยกระดับงานไหมสู่สากล โดยได้เชิญประเทศในกลุ่มอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน สมาชิกอาเซียน+3 เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงผ้าไหม การจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมและสินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและเดินชมวิธีการถักทอ ย้อม ผ้าไหม การแสดงผ้าไหมในโดมจัดแสดง ต่อจากนั้นประธานในพิธีได้เป็นประธานพิธีผูกเสี่ยวของคู่เสี่ยว ณ ศาลา ผูกเสี่ยว และเยี่ยมชมร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ก่อนเดินทางกลับ
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• 
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น
• การจัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2559
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน เมษายน 2559
• พิธีลงเสาเอกและบันทึกเทปรายการ “บ้านประชารัฐเมืองชุมแพ”
• การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 และแถลงข่าว “ผู้ว่าพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 2
• พิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และสร้างเครือข่าย นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องกับงานประมกันสังคม ประจำปี 2559
• ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ พรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ฯ และมอบนโยบาย
• เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 2 เส้นทาง ระหว่างขอนแก่น - เชียงใหม่ และ ขอนแก่น - หาดใหญ่
• อธิบดีกรมพิธีการทูตร่วมหารือกับกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น