หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงานไหมเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2556

    
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.30 น. ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ พงษ์พาณิช และคณะเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผู้เสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานยกระดับงานไหมสู่สากล โดยได้เชิญประเทศในกลุ่มอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน สมาชิกอาเซียน+3 เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงผ้าไหม การจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมและสินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและเดินชมวิธีการถักทอ ย้อม ผ้าไหม การแสดงผ้าไหมในโดมจัดแสดง ต่อจากนั้นประธานในพิธีได้เป็นประธานพิธีผูกเสี่ยวของคู่เสี่ยว ณ ศาลา ผูกเสี่ยว และเยี่ยมชมร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ก่อนเดินทางกลับ
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
• การประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ยกระดับผาไหมกลุ่มจังหวัด
• โครงการเพิ่มศักยภาพเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
• การประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2557
• แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินี ไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล"
• เปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
• การประชุมสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจไหมนานาชาติ เรื่อง ศักยภาพและเครือข่ายธุรกิจไหมลุ่มน้ำโขง
• โครงการมอบแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน
• การจัดกิจกรรม โครงการต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปี 2557
• ฯพณฯ เอกอัครราชทูตแคนาดา และเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น