หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

นิทรรศการ APEC 2022 ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

    
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกันเปิดงานนิทรรศการ APEC 2022 เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญของเอเปคและบทบาทของประเทศไทยในเอเปค ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ Open Connect Balance และความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่นในฐานะจังหวัดนำร่องด้านเมืองอัจฉริยะ Smart City ซึ่งมีศักยภาพสอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่ไทยผลักดันในเวทีเอเปค โดยเฉพาะในมิติการส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งในด้านการค้า การลงทุน การเดินทางและการท่องเที่ยว เพื่อเร่งฟื้นฟูการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากผู้ประกอบการท้องถิ่น และการจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในโอกาสการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทยอีกด้วย โดยนิทรรศการ APEC 2022 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น 1 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• 
• งานสานสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น
• 
• 
• ปปท.ขอนแก่น จัดโครงการค่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมภาคีขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
• งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 66 จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดงาน Food and Agro tech 2022