หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

    
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการประชุมในวันนี้เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With the Blind มีทั้งหมด 7 คณะทำงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน, คณะทำงานสำรวจเส้นทาง การจัดรูปขบวน และการอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, คณะทำงานฝ่ายจราจรและความปลอดภัย มีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, คณะทำงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, และคณะทำงานด้านสถานที่ มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในการจัดกิจกรรม Bike With The Blind ครั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ร่วมกิจกรรมและรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน ณ โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า
• พิธีเปิด "โครงการอบรมค่ายแกนนำเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น และจำปี 2562 รุ่นที่ 1"
• พิธีมอบเฮือนกาชาด ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
• วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
• มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์" จัดพิธีมอบทุนให้กับเยาวชนที่ฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ
• พิธีเปิดตัวโครงการ "น้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง" จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
• ศูนย์บริการโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก ครั้งที่ 14"
• งานนักวิจัยพบสื่อ ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ"
• นิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พิธีเปิด โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562