หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

    
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการประชุมในวันนี้เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With the Blind มีทั้งหมด 7 คณะทำงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน, คณะทำงานสำรวจเส้นทาง การจัดรูปขบวน และการอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, คณะทำงานฝ่ายจราจรและความปลอดภัย มีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, คณะทำงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, และคณะทำงานด้านสถานที่ มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในการจัดกิจกรรม Bike With The Blind ครั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562
• กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
• แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
• จังหวัดขอนแก่นจัดลงทะเบียนและรับหมวกผ้าพันคอจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
• การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ภ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี
• ตรวจสถานที่การรับสมัครจิตอาสาและเยี่ยมโรงทานพระราชทานที่มาจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• หอการจังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนา : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน