หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
• พิธี “วันยุทธหัตถึ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2560
• รองนายกรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
• การประชุมมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
• วันครูแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
• พิธีแถลงข่าว "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 14 (14th Khon Kaen International Marathon)"
• การจัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ " จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560
• เปิดศูนย์รวมน้ำใจประชารัฐ ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
• โครงการขยายผลปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองรุ่นที่ 6 ประจำปี 2560
• พิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น