หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่นเลี้ยงต้อนรับคณะนักธุรกิจจากนครเซินเจิ้น
• การประชุมร่วมเจรจาระหว่างนักธุรกิจจากนครเซินเจิ้นและนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น
• พิธีปิดงานถนนข้าวเหนียวกับงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ปี 2558
• พิธีเปิดงานถนนข้าวเหนียว งานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคุณ เสียงแคน
• พิธีบวงสรวงสรงน้ำและขอพรองค์พระธาตุขามแก่น
• พิธีทำบุญตักบาตรงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
• 
• นายประสงค์ พิทูรกิจจาเลขาธิการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีเปิดสวนน้ำ “ไดโน วอเตอร์ปาร์ค”
• พิธีเปิดศูนย์บูรณาการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558