หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จังหวัดขอนแก่น
• โครงการประชุมประสานและบูรณาการแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
•  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติร่วมรับโทรศัพท์เนื่องในงานวันศรีนครินทร์
• พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 “มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี พ.ศ. 2540”
• พิธีฉลองครบรอบ 10 ปี การดำเนินกิจการบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บันทึกเทปรายการ วิทยุ "อีสานม่วนซื่นคืนความสุข ครั้งที่ 3 "
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กับกงสุลใหญ่จีน ประจำจังหวัดขอนแก่น
• งานเปิดตัวและแสดงสินค้า “ผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึก (Souvenirs) จังหวัดขอนแก่น”
• โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองรุ่นที่ 3/57