หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้กับผู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ
• ร่วมวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
• นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ รุ่นที่ 14 (ปศส.14) ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• พิธีเปิดงาน วันตรุษเวียดนาม จังหวัดขอนก่น ประจำปี 2559
• การสัมมนา เรื่องแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559
• การตรวจราชการการกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
• เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุ
• พิธีเปิดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559