หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ประธานพิธีเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ เทศน์สรุปมหาชาติ และเทศน์ถวายความอาลัยพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
• ประธานเปิดงาน Amari Baby&Kids Fair จังหวัดขอนแก่น
• เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เข้าพบผู้ว่าฯ ขอนแก่น
• ประธานการมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทของผู้ประสบภัย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง
• ประธานการจดทะเบียนบริษัทจำกัด 5 เทศบาล จังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้เครื่องหมายไดโน่ “DINO”
• ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สารกัลยะ)
• กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าพบหารือข้อราชการ
• 
• ประธานพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น