หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• 
• โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
• 
• 
• พิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 จังหวัดขอนแก่น
• ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
• เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนายุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสาน
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีเปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559