หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• บรรยากาศร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 8) งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559
• ประธานพิธีเปิดโครงการ “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง”
• ธารากาชาดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 7)
• พิธีเปิดการจัดแสดงอาหารนานาชาติ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559
• ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
• ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
• ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี ร้านธารากาชาดขอนแก่น (วันที่ 6)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่วิทยาคม อำเภอบ้านไผ่
• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 9”
• กิจกรรมเรา “รักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น