หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีคณะนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 17 อินซอนเกมส์
• มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยปีการผลิต 2557/58
• การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2557
• โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
• แถลงข่าวการจัดงานคืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง
• แถลงข่าวการจับกุมบ่อนไก่ชนพร้อมนักพนัน เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
• งานเลี้ยงต้อนรับ ฯพณฯ นายนิ่ง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และภริยา พร้อมคณะ
• กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 19/2557
• ต้อนรับ ฯพณฯ นายนิ่ง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในการสัมมนาความร่วมมือการรถไฟ จีน - ไทย
• พิธีมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 9/2557