หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีพร้อมรายงานตัวต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)
• การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และภริยา ในการเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• พิธีส่งมอบเงินทุนให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
• พิธีแสดงเจตนารมณ์มุ่งสู่จังหวัด Zero Waste และมอบรางวัลโครงการ "ขอนแก่นเมืองสะอาด"
• การแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ปี 2558
• พิธีฉลองครบรอบ 66 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 40 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตจีน - ไทย
• 
• 
• พิธีมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น
• การประชุมชี้แจงแผนดำเนินงานโครงการเจาะสำรวจปิโตเลียมหลุมสำรวจดงมูล 5