หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2557
• พิธีปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำพอง) เฉลิมพระเกียรติฯ
• การแถลงข่าว “งานบุญคูนเมือง และงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น” ประจำปี 2557
• พิธีเปิด การจัดกิจกรรม "เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2557"
• อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2557
• งาน “มหกรรมแสดงรถยนต์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 2
• พิธีเปิดงาน สมโภชศาลเจ้าบึงเถ่า กง-ม่า ประจำปี 2557
• การบันทึกเทปรายการมองอีสานผ่าน NBT ตอนงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประจำปี 2557