หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.สัญจรจังหวัดขอนแก่น)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาระบบการบริหารในราชการส่วนภูมิภาค"
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2558
• พิธีลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยเครือระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
• การประชุมวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าไก่พื้นเมืองนานาชาติ (International Conference on Native Chicken) ครั้งที่ 1
• การแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก WBC ASIA
• โครงการเสวนา "สื่อมวลชนสัมพันธ์
• การเปิดงาน Chinese Lantern Festival ในงานเทศกาลตรุษจีนขอนแก่น
• การประชุมความก้าวหน้าการจัดงาน “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น ประจำปี 2558”
• การจัดกิจกรรม