หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 2 เส้นทาง ระหว่างขอนแก่น - เชียงใหม่ และ ขอนแก่น - หาดใหญ่
• อธิบดีกรมพิธีการทูตร่วมหารือกับกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และมอบเงินอุดหนุนฯ เกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
• วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
• 
• การประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2559
• เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยเข้าพบและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนก่น
• พิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
• กิจกรรมงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559
• การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1