หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระธาตุขามแก่น) ณ วัดเจติยภูมิ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2558
• พิธีเปิด การจัดกิจกรรม เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2558
• วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
• พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทางร่างกายในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2558
• เปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน "ผ้าไตร น้ำสรง พุ่มดอกบัว"
• พิธีซ้อมใหญ่ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
• การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ครั้ง 1/2558
• พิธีกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสรุ่นที่ 48 และหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 76