หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการมอบแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน
• การจัดกิจกรรม โครงการต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปี 2557
• ฯพณฯ เอกอัครราชทูตแคนาดา และเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
• เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
• EGA Roadshow : E-Government for All รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
• การตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ของหัวหน้า ศสก.ศปป.
• โครงการสัมมนาระดับชาติ “เรื่องการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ”
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จัดงานงาน "รวมพลังชาติเชื้อเยาวชนไทย ที่ขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น