หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• เปิดกิจกรรม "ซีพี ทำดี บริจาคโลหิต CP Blood donation day จังหวัดขอนแก่น"
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge)
• 
• โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
• การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
• โครงการ "Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
• พิธีเฉลิมฉลองเอกราช 70 ปี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2558
• พิธีปิดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส"
• การประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านนาโน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558