หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา แก่วัดอารามหลวงในจังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
• พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
• 
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558
• การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยกองทัพบก ชุดที่ 60
• เปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการผลิต การตลาด และสร้างเครือข่ายข้าว กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
• สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558
• เปิดประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น