หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559
• การจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 16/2559
• การแถลงข่าว AT SME Fair@ Khon Kaen 2016
• สัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center)
• วันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 2559
• 
• เปิดตัว โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 ของรัฐบาล
• การประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ. ศ. 2561-2564
• เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง คุณภาพ มาตรฐาน และอัตราค่าบริการโทรคมนาคม
• อุปทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น