หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จัดงานงาน "รวมพลังชาติเชื้อเยาวชนไทย ที่ขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
• การเปิดงานคืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• การตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
• การประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
• พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวาระ 1 ทศวรรษ กองทุนแม่ของแผ่นดิน
• การตรวจราชการการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12
• พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปี 2557
• การแถลงข่าวการจัดการประชุมสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจไหมนานาชาติ