หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย

    
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร บ้านคุยโพธิ์, บ้านปากเปือย, บ้านบึงสวางค์, และบ้านบึงเนียม ที่ทางอำเภอได้อพยพออกมาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน และกำลังทยอยมาสมทบอีกจำนวนมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นใน 1-2 วันนี้ พร้อมได้มอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคจำนวน 1,000 ขวด โดยมีอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าฯขอนแก่นนำคณะเชื่อมสัมพันธ์การค้าการลงทุนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวกับ แขวงสะหวันเขต สปป.ลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
• การศึกษาดูงานของคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63
• พิธีเปิดงาน มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I-SAN BOOK FAIR 2014)
• พิธีเปิดงาน เทศกาลผลไม้กลุ่มอ่าวไทย
• เวทีการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• มหกรรมแสดง และจำหน่ายในงานตลาดนัดสินค้าอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยกระดับการแปรรูปข้าวด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
• พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายเครื่องราชสักการะและจัดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี พุทธศักราช 2557
• พิธีเปิดโครงการปลูกต้นคูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• พิธีลงนามถวายพระพร และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี พุทธศักราช 2557