หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ในงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี พ.ศ.2555

ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้จัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2555 และร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดทำสลากกาชาดสมนาคุณฯ ไว้จำหน่ายในราคาฉบับละ 20 บาท โดยการออกรางวัลมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 เวลา 21.00 น. ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหมฯ โดยใช้วงล้อหมุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการออกรางวัล มีดังนี้ (รายละเอียดตามแนบ)
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน เมษายน 2558
• พระฉายาลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำรวจผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายสลาก แมคมิได้เป็นตัวแทนจำหน่าย (ไม่มีโควตา)
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2558
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดการประกวดภาพถ่ายและการประกวดวิดีโอคลิป (Video Clip)
• ขอเชิญร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ"
• หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน มีนาคม 2558
• การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
• โครงการประกวด 108 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2558
• ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
• แบบป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระจังหวัด "ขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน"
• การขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัด "ขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน"
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการประกวด “ตราสัญลักษณ์ ( LOGO) ไดโนเสาร์ ”
• การดำเนินการของจังหวัด ตามมติที่ประชุม คกก.กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/57
• การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน)
• ขอเชิญร่วมงานพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศาวรมหาราช
• การประดับธงและแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
• การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาล
• ประกวดราคาจัดจ้างรายการงานผังบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน ธันวาคม 2557
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคณ ประจำปี 2557
• การกำหนกให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
• ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (งานก่อสร้างระบบป้องกันคันดินรอบสระน้ำ)
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
• สรุปข้อสั่งการการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะ
• ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
• โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9
• ประกาศยกเลิกสถานที่จอดยานยนต์และกำหนดเวลาจอดยานยนต์
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงศาลากลางหลังใหม่
• หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
• ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จา
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2557
• แบบโครงการ กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด
• ประกาศอำเภอเขาสวนกวาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2557
• กำหนดการและแบบตอบรับ งานประชุมสัมมนาความร่วมมือโครงการรถไฟ จีน – ไทย 14 ต.ค. 57
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูป 11 เรื่องฯ
• ประกาศอำเภอเขาสวนกวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการ
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน ตุลาคม 2557
• การจัดทำชุดประชาสัมพันธ์ “นโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคเชื้อไวรัสอีโบลา
• รายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กันยายน 2557
• ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร และภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
• โครงการอำเภอ มข.พัฒนา
• ประกาศอำเภอเขาสวนกวาง เรื่อง รายชื่อ และกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ
• ประกาศอำเภอเขาสวนกวาง เรื่อง รายชื่อ และกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ
• โครงการมอบรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคำสำคัญของโลก"
• รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พ.ศ. 2557 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)
• การขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัด "ขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน"
• ขอความอนุเคราะห์ร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"
• ประกาศอำเภอเขาสวนกวาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• ขอให้สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล
• ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นคูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฯ 12 สิงหาคม
• ชุดประชาสัมพันธ์“Khon Kaen Peace & Happiness Mission : คนขอนแก่น อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”(ส่วนราชการ)
• ชุดประชาสัมพันธ์ “Khon Kaen Peace & Happiness Mission : คนขอนแก่น อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (อำเภอ)
• กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
• จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเที่ยวงาน คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ขอนแก่น
• ชุดประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น" (อำเภอ)
• ชุดประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น" (ส่วนราชการ/หน่วยงาน)
• เลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2557
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
• จังหวัดขอนแก่นขอเชิญชมมหกรรมการประกวด 1 ตำบล 1 การแสดงพื้นบ้านตำนานชุมชนสู่อาเซียน
• สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้ายฯ
• มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
• ยกเลิกการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในระหว่างประกาศใช้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึกวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
• ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน "ฉัตรมงคล"
• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น
• โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
• วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2557
• ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดภาค ตอน.สู่สากล
• ผลการคัดเลือกเยาวชนร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557
• ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดขอนแก่น
• ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดขอนแก่น
• บัญชีมอบหมายภารกิจและกำหนดการเดินทางมาเยือนของคณะเจ้าหน้าที่มณฑลฝูเจี้ยน
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เลื่อนวันขายทอดตลาดพัสดุ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งคนโดยสารปรับอากาศวีไอพี ชนิด 2 ชั้น ไม่ประจำ
• การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
• โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดวาดภาพและเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
• หนังสือแจ้งศูนย์ฯอาเซียนจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.1/23850 ลงวันที่ 18 กันยายน 2556
• สถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น
• บัญชีรายชื่อเจ้าภาพตัวชี้วัด ปี 2555 และแบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานชั้นต้น
• การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคณ ประจำปี 2556
• ประกาศราคากลางโครงการจ้างพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference) จ.ขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
• การจำหน่าย ส.ค.ส. ปีใหม่ 2557
• ตราสัญลักษณ์ KHON KAEN MICE CITY