วัดสระบัวแก้ว

ตั้งอยู่ที่บ้านสระวังคูณ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง สิมวัดสระบัวแก้วสร้างขึ้นราว ปีพ.ศ.2474 ภายในสิมเขียนภาพเริ่มจากผนังด้านหน้าเวียนไปทางซ้าย ส่วนด้านนอกเขียนภาพเรื่องพระลัก พระลาม การลำดับภาพเริ่มจากผนังด้านข้างองค์พระประธานเวียนมาทางด้านหน้า และจบที่ด้านหลังองค์พระประธานภาพเขียนของวัดนี้มีคุณค่าหลายๆด้าน อีกทั้งยังได้สอดแทรกประเพณีพื้นถิ่นต่างๆ ด้วยเช่น ประเพณีฮดสรง การทำคลอดโดยหมอตำแยผู้ชาย เป็นต้น สีที่ใช้เป็นสีน้ำมัน โดยรวมเป็นสีวรรณะร้อน คือ สีเหลืองและสีแสดทั้งผนังภายในและภายนอก