หมู่บ้านงูจงอาง

บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการจัดแสดงศิลปะการต่อสู้ระหว่างคนกับงู โดยพ่อใหญ่เคน ยงลา ผู้ซึ่งประกอบอาชีพหมอยา ได้เดินทางไปขายยาสมุนไพรตามหู่บ้านต่างๆ จึงคิดริเริ่มการแสดงงู เพื่อดึงดูดคนให้สนใจซื้อยาสมุนไพร การควบคุมงูต้องอาศัยความชำนาญ ความใกล้ชิดกับงู ภูมิปัญญาในการควบคุมเกิดจากการสังเกต และเรียนรู้พฤติกรรมของงู ผู้แสดงจะต้องรู้ธรรมชาติของงู รวมทั้งมีสติว่องไว