วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
   วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา11.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายณรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ (๑)เพื่อให้การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่า....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการ คนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน
   วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่บ้านเลขที่ 130 หมู่ 8 ตำบล หัวนาคำ อำเภอกระนวน ตามโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกันซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สมาชิกเหล่ากาช....  อ่านต่อ
พิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
   วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.45 น.ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดยมีนายพิสุ....  อ่านต่อ
เปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ขับรถดี..มีสุขทุกเส้นทาง หลักสูตร "การขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบอนุญาตขับขี่ (Good Rider)
   วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ม.ราชมงคลอีสานขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ขับรถดี..มีสุขทุกเส้นทาง หลักสูตร "การขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบอนุญาตขับขี่ (Good....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก