วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

การแถลงข่าวการกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
   วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินการตามนโยบายกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติดก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ในช่ว....  อ่านต่อ
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 189 รูป เพื่อให้วัด หน่วยงานราชการและประชาชนได้มีส่....  อ่านต่อ
พิธีเปิดงาน “โครงการตรวจคัดกรองภาวะ เบาหวาน ขึ้นจอและโรคจอตา วุ้นตา”
   วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการตรวจคัดกรองภาวะ เบาหวาน ขึ้นจอและโรคจอตา วุ้นตา” โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานขึ้น เพ....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษา ปี 2560
   วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พลศึกษา ปี 2560 โดยมี นายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งสถาบันพัฒนาบุคลากรการพล....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก