วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการลดมลพิษ(ทางน้ำ) ณ แหล่งกำเนิด ภายใต้โครงการโฮมบุญเพื่อการลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการลดมลพิษ(ทางน้ำ) ณ แหล่งกำเนิด ภายใต้โครงการโฮมบุญเพื่อการลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด ประจำปี ....  อ่านต่อ
พิธีเปิดศูนย์บริจาคโลหิต ปฐมพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ "วันรุ่นรักดี Young Smart And Healthy Center"
   วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. ดร.สมศักดิ์จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริจาคโลหิต ปฐมพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ "วันรุ่นรักดี Young Smart And Healthy Center" ณ อาคารศูนย์รับบริจาคโลหิต ปฐมพยาบาลและส่งเสริม....  อ่านต่อ
ศูนย์อนามัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่ขอนแก่น "ขับเคลื่อนความสำเร็จ ESAN SMART KIDS 4.0" พัฒนาสู่ไอคิวเกิน 100 สมาร์ท 4.0
   วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และน.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยร่วมเป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนความสำเร็จ ESAN SMART KIDS 4.0 หรือ พลิกวิกฤติเด็กอีสาน พัฒนาสู่ไอคิวเกิน 10....  อ่านต่อ
นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นพบผู้ว่าฯขอนแก่น
   วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต้อนรับคณะครูและนักเรียนตามโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น จาก Fujiokakita High School ประเทศญี่ปุ่น ที่ทางนายสมมา....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (03 ส.ค.61)

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก