วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ เทศน์สรุปมหาชาติ และเทศน์ถวายความอาลัยพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 17.10 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ เทศน์สรุปมหาชาติ และเทศน์ถวายความอาลัย พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อถวา....  อ่านต่อ
ประธานเปิดงาน Amari Baby&Kids Fair จังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน Amari Baby&Kids Fair จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยนิตยสาร Amari Baby&Kids Fair ในเครือบ....  อ่านต่อ
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เข้าพบผู้ว่าฯ ขอนแก่น
   วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต้อนรับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับประเทศ รุ่....  อ่านต่อ
ประธานการมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทของผู้ประสบภัย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง
   วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของผู้ประสบภัย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน (15 มี.ค.60)

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก