วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานวิศวกรและพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
   วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานวิศวกรและพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางศศ....  อ่านต่อ
ประธานพิธีเปิด “มหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง”
   วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานร่วมพิธีเปิด “มหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง” ในโอกาสนี้ นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นาย....  อ่านต่อ
ประธานเปิดงานตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน “ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้”
   วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน พร้อมด้วย นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานนี....  อ่านต่อ
ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับตำบล : DHB จังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับตำบล : DHB จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (03 มิ.ย.60)
 (19 พ.ค.60)

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก