วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจัดงานแถลงข่าว "Central E-San : Great Food Good Health 2019 อยู่อย่างเฮลตี้ ชีวิตดี้ ดีย์ ที่ร้อยแก่นสารสินธ์ุ ๒๕๖๒"
   วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมการแถลง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดร้....  อ่านต่อ
การประชุมสัมมนาภายใต้โครงการ "บทบาทท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐบาลใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้ง
   วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา "บทบาทท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้ง การสร้างบ้านแปงเมืองและนวัตกรรมท้องถิ่น ....  อ่านต่อ
สนข.เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวขอนแก่น รอบ 2 เตรียมพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบ TOD ในภาคอีสาน
   วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ....  อ่านต่อ
กิจกรรมการอบรม " ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์
   วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม "ทำดี ทำง่าย ให้เลือด" ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมกรีน โ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก