วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานมหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาการศึกษาชาติ
    วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน smart Learning Expo มหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ครั้งแรกของประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดขอนแก่นโดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก....  อ่านต่อ
พิธีเปิดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
   วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพ....  อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อหาแนวทางและวางแผนป้องกันน้ำท่วม
   วันที่ 18 เมษายน 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 สำนักงาน ปภ.จังหวัด ชลประทาน เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำบริเวณป....  อ่านต่อ
ประธานปิดศูนย์สรุปอุบัติเหตุสงกรานต์ขอนแก่น 2561
   วันที่ 18 เมษายน 2561 ดร.สมศักดื จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปิดศูนย์สรุปอุบัติเหตุสงกรานต์ขอนแก่น 2561 ระหว่างวันที่ 11- 17 เม.ย. 2561 รวม 7 วัน จังหวัดขอนแก่นมีอุบัติเหตุเกิด 70 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 70 คน ผู้เสียชีวิต 7 คน....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก