วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 4 | โทร 0-4323-9381 | website : http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน
O1-O9 ข้อมูลพื้นฐาน O10-O12 แผนดำเนินงานประจำปี O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน O14-O17 การให้บริการ O18-O20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21-O24 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ O25-O28 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ O29-O31 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O32-O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O34-O35 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O36-O37 การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O39-O41 แผนป้องกันการทุจริต O42-O48 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข่าวเด่นขอนแก่น

ข่าววันที่ 02 สิงหาคม 2556
ข่าววันที่ 25 มิถุนายน 2556
ข่าววันที่ 24 มิถุนายน 2556
ข่าววันที่ 19 มิถุนายน 2556
ข่าววันที่ 03 มิถุนายน 2556
ข่าววันที่ 30 พฤษภาคม 2556
ข่าววันที่ 23 เมษายน 2556
ข่าววันที่ 19 เมษายน 2556
ข่าววันที่ 14 มีนาคม 2556
ข่าววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ข่าววันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2556
ข่าววันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2556
ข่าววันที่ 24 มกราคม 2556
ข่าววันที่ 21 มกราคม 2556
ข่าววันที่ 15 มกราคม 2556
ข่าววันที่ 14 มกราคม 2556
ข่าววันที่ 08 มกราคม 2556
ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2555
ข่าววันที่ 11 ธันวาคม 2555
ข่าววันที่ 10 ธันวาคม 2555
ข่าววันที่ 07 ธันวาคม 2555
ข่าววันที่ 06 ธันวาคม 2555
ข่าววันที่ 03 ธันวาคม 2555
ข่าววันที่ 01 ธันวาคม 2555
ข่าววันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ข่าววันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
ข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
ข่าววันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
ข่าววันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ข่าววันที่ 09 พฤศจิกายน 2555
ข่าววันที่ 08 พฤศจิกายน 2555
ข่าววันที่ 23 ตุลาคม 2555
ข่าววันที่ 21 กันยายน 2555
ข่าววันที่ 18 กันยายน 2555
ข่าววันที่ 10 กันยายน 2555
ข่าววันที่ 03 กันยายน 2555
ข่าววันที่ 29 มิถุนายน 2555
ข่าววันที่ 06 มิถุนายน 2555
ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ข่าววันที่ 03 พฤษภาคม 2555
ข่าววันที่ 02 พฤษภาคม 2555
ข่าววันที่ 29 เมษายน 2555
ข่าววันที่ 20 เมษายน 2555
ข่าววันที่ 09 มีนาคม 2555
ข่าววันที่ 07 มีนาคม 2555
ข่าววันที่ 09 มกราคม 2555
ข่าววันที่ 28 ธันวาคม 2554
ข่าววันที่ 14 ธันวาคม 2554
ข่าววันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
ข่าววันที่ 08 พฤศจิกายน 2554
ข่าววันที่ 03 พฤศจิกายน 2554
ข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2554
ข่าววันที่ 26 ตุลาคม 2554
ข่าววันที่ 25 ตุลาคม 2554
ข่าววันที่ 24 ตุลาคม 2554
ข่าววันที่ 22 ตุลาคม 2554
ข่าววันที่ 07 ตุลาคม 2554
ข่าววันที่ 06 ตุลาคม 2554
ข่าววันที่ 15 กันยายน 2554
ข่าววันที่ 12 กันยายน 2554
ข่าววันที่ 09 กันยายน 2554
ข่าววันที่ 01 กันยายน 2554
ข่าววันที่ 28 กรกฎาคม 2554
ข่าววันที่ 27 กรกฎาคม 2554
ข่าววันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ข่าววันที่ 21 กรกฎาคม 2554
ข่าววันที่ 17 กรกฎาคม 2554
ข่าววันที่ 15 กรกฎาคม 2554
ข่าววันที่ 14 กรกฎาคม 2554
ข่าววันที่ 13 กรกฎาคม 2554
ข่าววันที่ 22 มิถุนายน 2554
ข่าววันที่ 30 พฤษภาคม 2554
ข่าววันที่ 17 พฤษภาคม 2554
ข่าววันที่ 04 พฤษภาคม 2554
ข่าววันที่ 02 พฤษภาคม 2554
ข่าววันที่ 20 เมษายน 2554
ข่าววันที่ 05 เมษายน 2554
ข่าววันที่ 04 เมษายน 2554
ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2554
ข่าววันที่ 15 มีนาคม 2554
ข่าววันที่ 03 มีนาคม 2554
ข่าววันที่ 02 มีนาคม 2554
ข่าววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ข่าววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ข่าววันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
ข่าววันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2554
ข่าววันที่ 21 มกราคม 2554
ข่าววันที่ 10 มกราคม 2554
ข่าววันที่ 24 ธันวาคม 2553
ข่าววันที่ 15 ธันวาคม 2553
ข่าววันที่ 10 ธันวาคม 2553
ข่าววันที่ 06 ธันวาคม 2553
ข่าววันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
ข่าววันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
ข่าววันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
ข่าววันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
ข่าววันที่ 29 ตุลาคม 2553
ข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2553
ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2553
ข่าววันที่ 08 ตุลาคม 2553
ข่าววันที่ 07 ตุลาคม 2553
ข่าววันที่ 04 ตุลาคม 2553
ข่าววันที่ 22 กันยายน 2553
ข่าววันที่ 09 สิงหาคม 2553
ข่าววันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ข่าววันที่ 18 มิถุนายน 2553
ข่าววันที่ 09 มิถุนายน 2553
ข่าววันที่ 05 มิถุนายน 2553
ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ข่าววันที่ 22 พฤษภาคม 2553
ข่าววันที่ 12 พฤษภาคม 2553
ข่าววันที่ 05 พฤษภาคม 2553
ข่าววันที่ 23 เมษายน 2553
ข่าววันที่ 08 เมษายน 2553
ข่าววันที่ 07 เมษายน 2553
ข่าววันที่ 04 เมษายน 2553
ข่าววันที่ 04 มีนาคม 2553
ข่าววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
ข่าววันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
ข่าววันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
ข่าววันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2553
ข่าววันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2553
ข่าววันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2553
ข่าววันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553
ข่าววันที่ 28 มกราคม 2553
ข่าววันที่ 18 มกราคม 2553
ข่าววันที่ 15 มกราคม 2553
ข่าววันที่ 06 มกราคม 2553
ข่าววันที่ 30 ธันวาคม 2552
ข่าววันที่ 16 ธันวาคม 2552
ข่าววันที่ 10 ธันวาคม 2552
ข่าววันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
ข่าววันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
ข่าววันที่ 04 พฤศจิกายน 2552
ข่าววันที่ 03 พฤศจิกายน 2552
ข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2552
ข่าววันที่ 29 ตุลาคม 2552
ข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2552
ข่าววันที่ 23 ตุลาคม 2552
ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2552
ข่าววันที่ 14 ตุลาคม 2552
ข่าววันที่ 13 ตุลาคม 2552
ข่าววันที่ 03 ตุลาคม 2552
ข่าววันที่ 02 ตุลาคม 2552
ข่าววันที่ 01 ตุลาคม 2552
ข่าววันที่ 30 กันยายน 2552
ข่าววันที่ 29 กันยายน 2552
ข่าววันที่ 26 กันยายน 2552
ข่าววันที่ 22 กันยายน 2552
ข่าววันที่ 17 กันยายน 2552
ข่าววันที่ 10 กันยายน 2552
ข่าววันที่ 07 กันยายน 2552
ข่าววันที่ 04 กันยายน 2552
ข่าววันที่ 03 กันยายน 2552
ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2552
ข่าววันที่ 28 สิงหาคม 2552
ข่าววันที่ 24 สิงหาคม 2552
ข่าววันที่ 23 สิงหาคม 2552
ข่าววันที่ 21 สิงหาคม 2552
ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2552
ข่าววันที่ 12 สิงหาคม 2552
ข่าววันที่ 27 กรกฎาคม 2552
ข่าววันที่ 14 กรกฎาคม 2552
ข่าววันที่ 16 มิถุนายน 2552
ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2552
ข่าววันที่ 02 มิถุนายน 2552
ข่าววันที่ 01 มิถุนายน 2552
ข่าววันที่ 28 พฤษภาคม 2552
ข่าววันที่ 27 เมษายน 2552
ข่าววันที่ 22 เมษายน 2552
ข่าววันที่ 09 เมษายน 2552
ข่าววันที่ 08 เมษายน 2552
ข่าววันที่ 07 เมษายน 2552
ข่าววันที่ 02 เมษายน 2552
ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2552
ข่าววันที่ 23 มีนาคม 2552
ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2552
ข่าววันที่ 11 มีนาคม 2552
ข่าววันที่ 10 มีนาคม 2552
ข่าววันที่ 01 มีนาคม 2552
ข่าววันที่ 25 เมษายน 0/24
ข่าววันที่ 25 กุมภาพันธ์ 0/23
ข่าววันที่ 25 เมษายน 0/22
ข่าววันที่ 25 กุมภาพันธ์ 9/22
ข่าววันที่ 25 พฤษภาคม 4/20
ข่าววันที่ 25 เมษายน 7/17
ข่าววันที่ 25 มีนาคม 1/15
ข่าววันที่ 25 เมษายน 7/13
ข่าววันที่ 25 มีนาคม 1/10
ข่าววันที่ 25 พฤษภาคม 2/07
ข่าววันที่ 25 มีนาคม 5/05
ข่าววันที่ 25 พฤษภาคม 2/03
ข่าววันที่ 25 กุมภาพันธ์ 0/03
ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก