Q&A::จังหวัดขอนแก่น

กระดานถามตอบ ทุกคำถามมีคำตอบ

:: เขียนกระทู้ใหม่ ::


หัวข้อกระทู้ ::
Just wanted to say Hello.
ในสถานการณ์นี้ มั่นใจว่าทุกคนนั้นต้องประสบพบปัญหาไม่มีงานทำหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ตกอับ ไม่อาจจะปฏิบัติงานหาเงิน
โดยคุณ :: Lorena  e-mail :: lorenabohr@gmail.com   เมื่อ ::

ความคิดเห็นที่ :: 1 จากคุณ ::      เมื่อ ::

ความคิดเห็นที่ :: 2 จากคุณ ::      เมื่อ ::

ความคิดเห็นที่ :: 3 จากคุณ ::      เมื่อ ::

ความคิดเห็นที่ :: 4 จากคุณ ::      เมื่อ ::

ความคิดเห็นที่ :: 5 จากคุณ ::      เมื่อ ::

ความคิดเห็นที่ :: 6 จากคุณ :: 03/08/2022   e-mail :: 154.84.132.12   เมื่อ ::

ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น
Name ::
E-mail ::
ความคิดเห็น ::

 


e-mail :: khonkaen@moi.go.th
วัตถุประสงค์ :: ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบประเด็นปัญหา ไขข้อสงสัย เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
Website :: http://www.khonkaen.go.th