กรุณาเลือกเดือน :  กรุณาเลือกปี : 

แสดงผล

กรุณาเลือกหน่วยงาน : 

แสดงผล

ค้นผลการประกวดราคาตามชื่อเรื่อง : 

แสดงผล

รายการผลการประกวดราคาทุกรายการ ทุกหน่วยงาน

แสดงผล

12-05-2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2563

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

12-05-2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

05-06-2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

05-06-2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

05-06-2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2561

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

05-06-2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

05-06-2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

05-06-2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2560

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

05-06-2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2561

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

28-05-2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2560

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

หน้าที่ :