กรุณาเลือกเดือน :  กรุณาเลือกปี : 

แสดงผล

กรุณาเลือกหน่วยงาน : 

แสดงผล

ค้นผลการประกวดราคาตามชื่อเรื่อง : 

แสดงผล

รายการผลการประกวดราคาทุกรายการ ทุกหน่วยงาน

แสดงผล

01-07-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2564

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

01-07-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2564

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

11-05-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

11-05-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2563

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

11-05-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

11-05-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2564

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

11-05-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

11-05-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

11-05-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

11-05-2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

หน้าที่ :