ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 70 (29 มิถุนายน 2565)
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 69 (31 พฤษภาคม 2565)
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 68 (6 พฤษภาคม 2565)
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 67 (31 มีนาคม 2565)
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 66 (22 มีนาคม 2565)
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 65 (8 มีนาคม 2565)
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 64 (22 กุมภาพันธ์ 2565)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 63 (3 กุมภาพันธ์ 2565)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 62 (28 มกราคม 2565)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจ้งหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 (14 มกราคม 2565)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 60 (2 มกราคม 2565)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 59 (30 ธันวาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 58 (16 ธันวาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 57 (3 ธันวาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 56 (1 ธันวาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 55 (1 พฤศจิกายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 54 (17 ตุลาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 53 (30 กันยายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 52 (2 กันยายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 51 (2 กันยายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 50 (2 สิงหาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที 49 (19 กรกฎาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 48 (11 กรกฎาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 47 (11 กรกฎาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 46 (4 กรกฎาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 45 (1 กรกฎาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 44 (1 กรกฎาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 43 (21 มิถุนายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 42 (21 มิถุนายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 41 (15 มิถุนายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 40 (31 พฤษภาคม 2564)

ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 39 (31 พฤษภาคม 2564)

ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 38 (15 พฤษภาคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 37 (30 เมษายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 36 (30 เมษายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 35 (17 เมษายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 34 (17 เมษายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 33 (12 เมษายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 32 (12 เมษายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 31 (9 เมษายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 30 (5 เมษายน 2564)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 29 (25 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 28 (3 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 27 (3 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 26 (15 มกราคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 25 (4 มกราคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 24 (2 มกราคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 23 (2 มกราคม 2564)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 22 (31 ธันวาคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 21 (28 ธันวาคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 20 (20 ธันวาคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 19 (1 กันยายน2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 18 (3 สิงหาคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 17 (1 กรกฎาคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 16 (15 มิถุนายน 2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 15
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 14

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 8

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 7

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 6

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 5

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 4

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 3

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 2

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1

  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคตดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 33/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 32/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 31/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 30/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 29/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 28/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั้งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 26/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 25/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 23/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 21/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
  สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564
สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
คำสั่งจังหวัดขอนแก่น
หนังสือสั่งการ/การดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น
  มาตการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 69) (31 พฤษภาคม 2565)
  มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 68) (6 พฤษภาคม 2565)
  ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (31 มีนาคม 2565)
  มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 67) (31 มีนาคม 2565)
  มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 66) (22 มีนาคม 2565)
  มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และคุวบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 65) (8 มีนาคม 2565)
  การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสำหรับสถานที่ทำงานในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (4 มีนาคม 2565)
  มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 64) (22 กุมภาพันธ์ 2565)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 (ฉบับที่ 63) (3 มกราคม 2565)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 62) (28 มกราคม 2565)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 61) (14 มกราคม 2565)

ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
(7 มกราคม 2565)

มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 60) (2 มกราคม 2565)
แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 (1 มกราคม 2565)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 59) (30 ธันวาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 58) (16 ธันวาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 57) (3 ธันวาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 56) (1 ธันวาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 55) (1 พฤศจิกายน 2564)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564 (22 ตุลาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 54) (17 ตุลาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 52) (2 กันยายน 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 51) (2 กันยายน 2564)
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27 สิงหาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 50) (2 สิงหาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 (ฉบับที่ 49) (19 กรกฎาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 48) (11 กรกฎาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 (ฉบับที่ 47 (11 กรกฎาคม 2564)
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (9 กรกฎาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 46) (4 กรกฎาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 45) (1 กรกฎาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 44) (1 กรกฎาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 43) (21 มิถุนายน 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 42) (21 มิถุนายน 2564)
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (17 มิถุนายน 2564)
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 41) (15 มิถุนายน 2564)
การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิท - 19 รูปแบบหน่วยงาน องค์กร (10 มิถุนายน 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องก้นและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 40) (31 พฤษภาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องก้นและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 39) (31 พฤษภาคม 2564)
การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 แบบองค์กร บริษัท สมาคม พื้นที่จังหวัดขอนแก่น (17 พฤษภาคม 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 38) (15 พฤษภาคม 2564)
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (13 พฤษภาคม 2564)
ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ตามพระราชบบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคโควิด 19 (13 พฤษภาคม 2564)
เน้นย้ำมาตรการในการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID 19) (28 เมษายน 2564)
แนวทางการทำความสะอาดสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานที่ประกอบกิจการ (27 เมษายน 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 35) (17 เมษายน 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 34) (17 เมษายน 2564)
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (16 เมษายน 2564)
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสำหรับสถานที่ทำงานในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนเมษายน 2564 (12 เมษายน 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 33) (12 เมษายน 2564)
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 32) (12 เมษายน 2564)
ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 31) (9 เมษายน 2564)
ข้อสั่งการ/ข้อสเนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (17 กุมภาพันธ์ 2564)
การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID - 19 (11 กุมภาพันธ์ 2564)
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (10 กุมภาพันธ์ 2564)
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (29 มกราคม 2564)
ซักซ้อมมาตรการในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (3 มกราคม 2564)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกพื้นที่ (9 มกราคม 2564)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดครองการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่ (9 มกราคม 2564)

การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) (7 มกราคม 2564)

การรายงานตัวผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (30 ธันวาคม 2563)
ขอเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (30 ธันวาคม 2563)
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (30 ธันวาคม 2563)
แจ้งประกาศจังหวัดขอนแก่่นเรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 21 (28 ธันวาคม 2563)
แจ้งมติและข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (25 ธันวาคม 2563)
การเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (23 ธันวาคม 2563)
ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (20 ธันวาคม 2563)
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564 (14 ธันวาคม 2563)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ครั้งที่ 4/2563 (4 พฤศจิกายน 2563)
ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 (1 กันยายน 2563)
ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 (3 สิงหาคม 2563)
ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามที่ปรากฎข่าว ตั้งแต่วันที่ 8 -11กรกฎาคม2563
และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
(15 กรกฎาค 2563)
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 (3 กรกฎาคม 2563)
ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรง COVID 19 (1 กรกฎาคม 2563)
ให้สำรวจกลุ่มตัวอย่างในระดับชุมชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในส่วนภูมิภาค
ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาด
การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (NEW Normal)
Down load คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้อนกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
ซ้กซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้อกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ขอให้เผยแพร่สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 1
การใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"
แนวทางปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์

ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นตลอด 24 ชั่วโมงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในเขตท้องที่ จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์

คำแนะนำเกี่ยกับการจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การแจ้งข้อมูลต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคโควิด 19

การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม

การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)

รวม ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 41) (8 มกราคม 2565)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2565 (8 มกราคม 2565)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2565 (8 มกราคม 2565)
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 28 (17 กรกฎาคม 2564)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 (17 กรกฎาคม 2564)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2563 (31 สิงหาคม 2563)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 (31 กรกฎาคม 2563)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563 (30 มิถุนายน 2563)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 6/2563 (30 มิถุนายน 2563)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
คำสั่งศูนย์บริหารสถานารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14) 31 สิงหาคม 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่่ 13) 31 กรกฎาคม 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่่ 12) 30 มิถุนายน 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่่ 11) 30 มิถุนายน 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) (28 สิงหาคม 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (29 กรกฎาคม 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (29 กรกฎาคม 2563)
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) (29 กรกฎาคม 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (30 มิถุนายน 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (30 มิถุนายน 2563)
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) (30 มิถุนายน 2563)
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2)
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิยังคงมีผลใช้บังคับ
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในในการแก้สถานการณ์ฉุกเฉิน

คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

มาตรการดูแลและเยียวยา ผลกระทบจากไวรัสโควิด 19